Abstraktit / Abstrakter / Abstracts

Abstraktikirja / Abstraktboken / Abstrakt book

XLIII Kielitieteen päivien abstraktikirja on nyt valmis. Painettua abstraktikirjaa ei jaeta, mutta voit halutessasi ladata ja tulostaa abstraktit. Kutsupuhujien abstraktit jaetaan ilmoittautumisen yhteydessä. 

XLIII Språkvetenskapsdagarnas abstraktbok är nu färdig. Vi ska inte dela ut en utskriven abstraktbok, men du kan hämta och skriva ut abstrakterna. Inbjudna föredrags abstrakter delas ut vid anmälning.

The abstract book for the XLIII Finnish Conference of Linguistics is now ready. We will not be handing out a printed abstract book but if you prefer, you can download and print the abstracts. The keynote lecturers abstracts will be handed out in the registration.

 

Viimeksi päivitetty: 1.7.2019