4. kiertokirje / Utskick 4 / 4th circular

XLIII Kielitieteen päivät Kielen ulottuvuuksia ­– kielitieteen kurkotteluja Oulussa hotelli-ravintola Lasaretissa 25.–27.5.2016

4. kiertokirje

Kutsupuhujat ja heidän aiheensa ovat

  • Tommi Jantunen (Jyväskylän yliopisto): Kurkotellen kohti kielioppia − Miten syntaksia on venytetty suomalaisen viittomakielen tutkimuksessa?
  • Kobin Kendrick (Max Planck Institute for Psycholinguistics, Nijmegen): The organization of assistance in interaction: From offers and requests to recruitments
  • Marja-Liisa Olthuis ja Ciprian Gerstenberger (Tromssan yliopisto): Implementations of language technology: Learning an endangered language and facilitating translation work.

Kielitieteen päiville hyväksyttiin 10 työpajaa (joissa yhteensä 70 esitelmää), 67 sektioesitelmää ja 8 posteria.

Työpajojen aiheet ovat Ajan kielioppia, Approaches to multimodality in face-to-face interaction, Multimodaalinen sosiaalinen toiminta ja vuorovaikutus luonnossa, Nimien ja nimistöntutkimuksen kurkotteluja, Studying social interaction online, Totuus piilee yksityiskohdissa: Etymologisen tutkimuksen metodiikasta ja mahdollisuuksista, Työelämän kieltä tutkimassa: Monitieteisiä kurkotteluja muuttuvaan yhteiskuntaan, Normatiivisuus kielessä ja kielitieteessä, Puhuttelun puolia: uusia näkökulmia puhuttelukäytänteiden tutkimukseen sekä Puhuttu kieli, persoona ja referenssi.

Lisäksi päivien ohjelmassa on perinteinen Suomen kielitieteellisen yhdistyksen paneelikeskustelu, jonka aiheena on kielitieteen rooli Suomen kouluissa.

Kielitieteen päiville toimintaansa tulevat esittelemään

Kielitieteen päivien ohjelma julkaistaan 8.4.2016.

Ilmoittautuminen

Kielitieteen päiville ilmoittautuminen on alkanut ja jatkuu 15.4.2016 asti. Ilmoittautuminen tapahtuu täällä.

Osallistumismaksu on 120 € ja perus- ja jatko-opiskelijoilta 80 €. Osallistumismaksuun sisältyy lounasbuffet (to–pe) ja aamu- ja iltapäiväkahvit (ke–pe).

Konferenssi-illallinen järjestetään torstaina 26.5.2016 ravintola Rauhalassa. Illallinen maksetaan ilmoittautumismaksun maksamisen yhteydessä. Illallisen hinta on 39 €, ja menu löytyy täältä. Konferenssi-illalliselle mahtuu ensimmäiset 80 ilmoittautunutta. Huomaathan, että illalliselle ilmoittaudutaan erikseen. Voit ilmoittautua täällä.

Osallistumismaksu XLIII Kielitieteen päiville ja osallistumismaksu konferenssi-illalliselle maksetaan samoilla maksutiedoilla.

Maksa sekä Kielitieteen päivien että konferenssi-illallisen osallistumismaksu 30.4.2016 mennessä. Jätä viitenumero tyhjäksi ja kirjoita viestikenttään ”Tilaus 24003440” sekä nimesi.

Pankkiyhteystiedot
Maksun saaja: Oulun yliopisto
Nordea Pankki Suomi Oyj 173930-3673
IBAN-muotoinen tilinumero: FI7417393000003673
BIC-koodi: NDEAFIHH
Viesti: ”Tilaus 24003440” ja nimesi
 

Majoitus

Kielitieteen päivien sivuilla on tietoa Oulun keskustan hotelleista, joista konferenssin vieraiden on mahdollista saada huoneita edullisemmin. Sopimushinnat ovat voimassa 25.4.2016 asti. Tiedot hotelleista löytyvät täältä. Pyydämme kaikkia varaamaan ja maksamaan hotellihuoneensa itse.

 

XLIII Språkvetenskapsdagarna Lingvistiken bortom språket – språket bortom lingvistiken i Uleåborg, hotell Lasaretti 25.–27.5.2016

Utskick 4

De inbjudna talarna och deras rubriker är

  • Tommi Jantunen (Jyväskylä universitet): Kurkotellen kohti kielioppia − Miten syntaksia on venytetty suomalaisen viittomakielen tutkimuksessa?
  • Kobin Kendrick (Max Planck Institute for Psycholinguistics, Nijmegen): The organization of assistance in interaction: From offers and requests to recruitments
  • Marja-Liisa Olthuis och Ciprian Gerstenberger (Tromsø universitet): Implementations of language technology: Learning an endangered language and facilitating translation work.

10 workshoppar (sammanlagt 70 presentationer i workshopparna), 67 sektionsföredrag och 8 posterpresentationer har antagits till Språkvetenskapsdagarna.

Workshopparna är Ajan kielioppia, Approaches to multimodality in face-to-face interaction, Multimodaalinen sosiaalinen toiminta ja vuorovaikutus luonnossa, Nimien ja nimistöntutkimuksen kurkotteluja, Studying social interaction online, Totuus piilee yksityiskohdissa: Etymologisen tutkimuksen metodiikasta ja mahdollisuuksista, Työelämän kieltä tutkimassa: Monitieteisiä kurkotteluja muuttuvaan yhteiskuntaan, Normatiivisuus kielessä ja kielitieteessä, Puhuttelun puolia: uusia näkökulmia puhuttelukäytänteiden tutkimukseen och Puhuttu kieli, persoona ja referenssi.

I programmet ingår också en traditionell paneldiskussion arrangerad av Språkvetenskapliga föreningen i Finland, SKY. Temat är språkvetenskapens roll i finländska skolor.

Följande verksamhet presenteras under Språkvetenskapsdagarna

Programmet kommer att publiceras den 8.4.2016.

Anmälan

Anmälan till Språkvetenskapsdagarna har börjat och står öppen fram till 15.4.2016. Du kan anmäla dig här.

Konferensavgiften är 120 €. För studerande och doktorander är avgiften 80 €. I avgiften ingår lunchbuffé (to−fre) samt fika på för- och eftermiddagar (ons−fre).

Konferensmiddag anordnas torsdagen den 26 maj i restaurang Rauhala. Middagen betalas samtidigt med deltagaravgiften. Middagen kostar 39 € och menyn finns här. De 80 första anmälda ryms med i konferensmiddagen. Notera att anmälan till konferensmiddagen sker separat. Du kan anmäla dig här.

Vi ber er att betala konferensavgiften och middagsavgiften senast 30.4.2016. Lämna referensnumret tomt och skriv ”Beställning 24003440” och ditt namn i meddelandefönstret.

Bankuppgifter
Mottagare: Oulun yliopisto
IBAN-kontonummer FI7417393000003673
BIC: NDEAFIHH
Meddelande: ”Beställning 24003440” och ditt namn
 

Inkvartering

Det finns information på Språkvetenskapsdagarnas webbsida om hotellen i Uleåborg där konferensgäster kan boka förmånlig övernattning. Bokningar från kvoten ska göras senast den 25 april 2016. Information om hotellen finns här. Vänligen observera att alla deltagare sköter sin bokning och betalning direkt på hotellet.

 

XLIII Finnish Conference of Linguistics Linguistics beyond language - Language beyond linguistics in Oulu, Hotel Lasaretti 25–27 May 2016

4th circular

The invited plenarists and their presentations are

  • Tommi Jantunen (University of Jyväskylä): Kurkotellen kohti kielioppia − Miten syntaksia on venytetty suomalaisen viittomakielen tutkimuksessa?
  • Kobin Kendrick (Max Planck Institute for Psycholinguistics, Nijmegen): The organization of assistance in interaction: From offers and requests to recruitments
  • Marja-Liisa Olthuis and Ciprian Gerstenberger (University of Tromsø): Implementations of language technology: Learning an endangered language and facilitating translation work.

10 workshops (with a total of 70 papers), 67 section papers, and 8 posters were accepted to the conference.

The workshops are Ajan kielioppia, Approaches to multimodality in face-to-face interaction, Multimodaalinen sosiaalinen toiminta ja vuorovaikutus luonnossa, Nimien ja nimistöntutkimuksen kurkotteluja, Studying social interaction online, Totuus piilee yksityiskohdissa: Etymologisen tutkimuksen metodiikasta ja mahdollisuuksista, Työelämän kieltä tutkimassa: Monitieteisiä kurkotteluja muuttuvaan yhteiskuntaan, Normatiivisuus kielessä ja kielitieteessä, Puhuttelun puolia: uusia näkökulmia puhuttelukäytänteiden tutkimukseen and Puhuttu kieli, persoona ja referenssi.

The conference also includes the traditional panel discussion organized by the Linguistic Association of Finland. The topic of the panel is the role of linguistics in Finnish schools.

The following organizations will be presented at the conference

The academic programme will be published on April 8th, 2016.

Registration

The registration is open and ends on 15 April 2016. Register here.

The registration fee is 120 € and for doctoral and MA students 80 €. The fee includes lunch buffet (Thurs­–Fri) and morning and afternoon coffees (Wed–Fri).

The conference dinner will be on Thursday 26 May 2016 in restaurant Rauhala. The conference dinner is to be paid together with the registration fee. The price of the dinner is 39 €, and the menu can be consulted here. First 80 persons to register to the conference dinner can attend. Please notice that one has to register separately to the conference and to the dinner. Register to the conference dinner here.

Registration fee and conference dinner can be paid with the same payment information.

We kindly ask you to pay the registration and the conference dinner by 30 April 2016. Leave the reference number field empty and write “order 24003440” and your name in the message field.

Bank account details
Recipient: Oulun yliopisto
IBAN account number: FI7417393000003673
BIC: NDEAFIHH
Message: “Order 24003440” and your name
 

Accomodation

The conference website has information on hotels in Oulu where the conference participants can book accommodation for a reasonable price. Bookings should be made by April 25, 2016. The hotel information can be consulted here. Please note that all conference participants will make the reservations and payments directly at the hotels.

Viimeksi päivitetty: 1.7.2019