Aineenopettajankoulutus

Opettajan pedagogisen pätevyyden tuottavat opettajan pedagogiset opinnot 60 op. Opettajan viran saamisen ehtona on aina suoritettu maisterintutkinto ja vaadittavat opinnot opetettavassa aineessa tai opetettavissa aineissa sekä opettajan pedagogiset opinnot.

Valinta aineenopettajankoulutukseen tehdään soveltuvuuskokeen ja opintomenestyksen perusteella. Kokeita järjestetään kerran lukukaudessa. Soveltuvuuskokeesta voi saada 0–15 pistettä. Alin hyväksytty pistemäärä on kahdeksan. Opintomenestys lasketaan kertomalla pääaineen perusopintojen tarkka keskiarvo kolmella. Perusopintojen tulee olla valmiina toisen opiskeluvuoden marraskuun loppuun mennessä. Jos perusopinnot eivät ole tuolloin valmiit, keskiarvo lasketaan suoritetuista perusopinnoista käyttämällä jakajana perusopintoihin vaadittavaa todellista opintopistemäärää. Huomaa, että tämä laskee keskiarvoa. Maksimipistemäärä on 15. Alin hyväksytty pistemäärä on 8. Jos perusopintokokonaisuus on suoritettu kokonaisuudessaan ennen opintojen aloittamista esimerkiksi toisessa yliopistossa tai avoimessa yliopistossa, opintomenestys lasketaan näistä opinnoista. Päätös valinnasta aineenopettajankoulutukseen tehdään toisen opiskeluvuoden syys- ja kevätlukukauden vaihteessa. Valintaan osallistuvat automaattisesti kaikki soveltuvuuskokeessa käyneet. Hakijoiden päätyessä tasapisteisiin hakijoiden järjestys ratkaistaan ensisijaisesti opintomenestyspisteiden ja toissijaisesti soveltuvuuskokeen perusteella. Opiskelupaikan vastaanottaessaan opiskelija sitoutuu suorittamaan opinnot ilmoitetun aikataulun mukaisesti.

Pedagogisten opintojen ensimmäinen osa (30 op) suoritetaan 3. opintovuoden kevätlukukaudella. Aloittamisen edellytyksenä on, että opiskelija on suorittanut vähintään 60 op:n opinnot opetettavassa pääaineessa ja 25 op:n opinnot sivuaineessa (jos sellainen on). Opintojen toinen osa (30 op) suoritetaan 4. opintovuoden syyslukukaudella. Perustellusta syystä (sairaus, varusmies- tai siviilipalvelus, raskaus) opiskelija voi lykätä opintojen aloittamista vuodella.

Äidinkielen ja kirjallisuuden opiskelijoiden aloituspaikkoja on 16 (suomi 12, kirjallisuus 4).

Lisätietoa aineenopettajankoulutuksesta ja sen ajankohtaisista asioista kerrotaan aineenopettajankoulutuksen omilla verkkosivuilla.

Viimeksi päivitetty: 11.4.2018