3. kiertokirje / 3rd Circular

Research Data and Humanities – RDHum 2019

Oulun yliopisto, 14.–16.8.2019

Kolmas kirjoituskutsu (3rd Call for Papers *in English below*)

Työpajat ja tutoriaalit

Elokuussa 2019 Oulussa järjestettävän RDHum-konferenssin työpajat ja tutoriaalit on hyväksytty. Työpajoja ja tutoriaaleja on yhteensä kuusi, ja niiden aiheina ovat

  • multimodaalisten ja audiovisuaalisten aineistojen kokoaminen, hallinta ja käyttö (2 tilaisuutta)
  • Kansalliskirjaston, Kielipankin ja Tieteen termipankin digitaaliset aineistot ja palvelut opiskelijoille ja tutkijoille (3 tilaisuutta)
  • R- ja Python-ohjelmien käyttö digitaalisten aineistojen analyysissa (1 tilaisuus).

Työpajojen ja tutoriaalien kuvaukset osallistumisohjeineen ovat konferenssin verkkosivulla. Työpajoihin ja tutoriaaleihin ilmoittaudutaan tarvittaessa ottamalla yhteys niiden organisoijiin; yhteystiedot löytyvät työpajojen ja tutoriaalien esittelyjen yhteydestä. Osallistujat ilmoittautuvat myöhemmin saatavien ohjeiden mukaan myös konferenssiin.

Pääpuhujat

Konferenssin pääpuhujia ovat Anna Čermáková, Arja Kuula-Luumi ja Veronika Laippala. Anna Čermáková työskentelee tällä hetkellä Marie Sklodowska-Curie -tutkijana Birminghamin yliopistossa. Hänen esitelmänsä käsittelee digitaalisen tutkimuksen ja lastenkirjallisuuden risteyskohtia. Tietoarkiston kehittämispäällikkö Arja Kuula-Luumi luo katsauksen ajankohtaiseen aiheeseen ihmistieteiden tietosuojakysymyksistä. Turun yliopiston digitaalisen kielentutkimuksen apulaisprofessori Veronika Laippala puolestaan käsittelee esityksessään laajojen internetaineistojen käyttöä tutkimuksessa.

Abstraktit tulevat konferenssin verkkosivulle helmikuussa.

Esitelmäabstraktit ja artikkelit viimeistään 28.2.

Konferenssiesitelmien ja artikkelien lähettämiseen on vielä runsaasti aikaa: niitä otetaan vastaan 28.2. asti.

Tiedustelut voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen RDHum2019 [ÄT] oulu.fi.

Tervetuloa osallistumaan!

Research Data and Humanities – RDHum 2019

University of Oulu, August 14-16, 2019

Third Call for Papers

Workshops and tutorials

The workshops and the tutorials in the RDHum 2019 conference in August 2019 in Oulu, Finland have been confirmed. There are six workshops and tutorials on the following topics:

  • Compilation, management and usage of multimodal and audio-visual resources (2 events)
  • Digital resources and services provided for the students and researchers by the National Library of Finland, The Language Bank of Finland, and the Helsinki Term Bank for the Arts and Sciences (3 events)
  • R and Python environments in the analysis of digital resources (1 event).

Descriptions of the workshops and tutorials, as well as instructions how to participate, are available on the conference website. When applicable, registration for the workshops and tutorials can be made by contacting the organizers with contact information available in the descriptions of the workshops and tutorials. The participants are also asked to register for the conference, following the instructions published later.

The keynote speakers

The keynote speakers in the conference are Anna Čermáková, Arja Kuula-Luumi and Veronika Laippala. Anna Čermáková is currently a Marie Sklodowska-Curie Fellow at the University of Birmingham. Her paper discusses the intersection of digital research and children's literature. Arja Kuula-Luumi, Development Manager at the Finnish Social Science Data Archive (FSD), gives an overview of the currently relevant issues of data protection in the humanities. in her presentation, Associate Professor in digital language research Professor Veronika Laippala from the University of Turku addresses Internet-based big data in research.

The abstracts will be available on the conference website during February.

Abstracts for presentations and articles to be submitted on February 28 at the latest

There is still plenty of time for submitting the conference papers and articles. They can be submitted until February 28, 2019.

For more information, please send an inquiry to RDHum2019 [AT] oulu.fi.

Welcome to the conference!

Viimeksi päivitetty: 21.3.2019