Uutiset

26.8.2019 Uutinen

Uudet kielenopetussovellukset -valinnaiskurssi

Syksyllä järjestetään Uudet kielenopetussovellukset -valinnaiskurssi (5 op), jonka voi lukea S2-aineopintojen Muu valinnainen kurssi -osion suoritukseksi.

26.8.2019 Uutinen

Opetukseen ja kursseille ilmoittautuminen

Voit aloittaa S2-opiskelut ilmoittautumalla Johdatus S2-opintoihin -kurssille Weboodissa. Muillekin kursseille ilmoittaudutaan Weboodissa. Osa kursseista on edelleen Optimassa (voit ilmoittautua itse), osa Moodlessa (opettaja siirtää opiskelijat Weboodista). Mikäli et löydä työtilaa, ota yhteyttä kurssin opettajaan tai Siskoon (sisko.brunni(at)oulu.fi). Yhteiskuntatiedon ja -taidon opettamisen kurssia ei ole Weboodissa, koska sillä ei ole kontaktiopetusta. Kurssi järjestetään 2. periodissa ja opettajana on FM Eveliina Mäntylä (eveliina.mantyla(at)oulu.fi). Voit ilmoittautua hänelle.

2.10.2018 Uutinen

Hankkeella uudet nettisivut

Oulun yliopiston S2-oppiaineen uuden hankkeen, Kielen avulla osalliseksi, nettisivut ovat nyt perustettu.

23.8.2017 Uutinen

Kielen avulla osalliseksi -hanke

Oulun yliopiston S2-oppiaineen hanke Kielen avulla osalliseksi  

5.11.2015 Uutinen

S2-opintojen sisällyttämisestä suomen valinnaisiin

S2-opintojen sisällyttämisestä suomen valinnaisiin