OPISKELU


Suomi toisena ja vieraana kielenä (S2) on 60 op:n laajuinen sivuainekokonaisuus, jonka opinto-oikeus on automaattisesti suomen kielen perusopinnot suorittaneella suomen kielen pää- tai sivuaineopiskelijalla.

Opintokokonaisuuden suorittaminen vaatii paljon itsenäistä työskentelyä. Opiskelu järjestetään monimuoto-opetuksena, joka sisältää verkkokursseja oppimisympäristössä, kontaktitapaamisia, harjoittelua ja kirjatenttejä. Verkkoympäristö toimii opintojen alusta lähtien tärkeänä opiskelu-, raportointi- ja itsereflektioympäristönä. Opinnot on mahdollista suorittaa myös etäopintoina verkkoympäristössä opiskellen ja kirjatentein.

Opinnot sisältävät teoriaosuuksia, tutkimuskursseja sekä käytännön harjoittelua eri koulutusasteilla mm. tuutorina ja apuopettajana. Viimeksi mainitut kenttäjaksot opiskelija voi suorittaa hankkimassaan paikassa Suomessa tai esimerkiksi kansainvälisen opiskelijavaihdon aikana ulkomailla.

Viimeksi päivitetty: 26.8.2019