Esittely

Oppiaineen vastuuhenkilö on yliopisto-opettaja Sisko Brunni (sisko.brunni (at) oulu.fi). S2-kussien opettajana toimii myös yliopistonlehtori Maria Frick (maria.frick (at) oulu.fi).

Tervetuloa opiskelemaan suomea toisen ja vieraan kielen näkökulmasta! Suomi toisena ja vieraana kielenä -oppiaineessa (S2) tutustutaan suomen kielen oppimiseen ja opettamiseen henkilöille, joiden äidinkieli ei ole suomi.

Suomi muuttuu jatkuvasti yhä monikulttuurisemmaksi maaksi maahanmuuton, kansainvälisen työskentelyn ja opiskelijavaihdon lisääntyessä. Kasvanut maahanmuutto ja kansainväliset vaihdot tarjoavat runsaasti tilaisuuksia opettaa suomen kieltä ja suomalaisen yhteiskunnan tuntemusta yhä useammalla koulutusasteella. Myös ulkomailla kiinnostus suomen kieleen on runsasta: tällä hetkellä yli 100 ulkomaista yliopistoa tarjoaa suomen kielen opetusta opiskelijoilleen. Näistä opiskelijoista osa tulee vaihto- tai tutkinto-opiskelijoiksi Suomeen jatkamaan suomen opintojaan.

Äidinkielen ja kirjallisuuden opettajiksi valmistuneet opettavat nykyisin koulussa hyvin usein myös lapsia ja nuoria, joiden äidinkieli ei ole suomi. Perinteinen koulutus ei anna kuitenkaan valmiuksia opettaa suomea ei-äidinkielisille tai yleensäkään valmiuksia kohdata oppilas, jonka äidinkieli saattaa poiketa huomattavastikin suomen kielestä.

S2-opettajan didaktisten tietojen tai taitojen vaatimukset ovat selvästi erilaisia kuin äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan. Näitä valmiuksia voi opiskella S2-oppiaineessa, jossa painopisteitä ovat perusopinnoissa kielen oppiminen ja opettaminen ja kielitaidon arviointi sekä kulttuuri- ja yhteiskuntatieto; aineopinnoissa korostuvat oppiaineen tutkimukselliset kysymykset sekä käytännön opetustyö oppimateriaalin tuottamisineen. Oppiaineeseen ei sisälly varsinaisia suomen kielen opintoja, koska oppiaine on tarkoitettu sivuaineeksi vähintään suomen kielen perusopinnot suorittaneille opiskelijoille, joiden äidinkieli on suomi.

Huom. Suomen kielen kursseja ulkomaalaisille eli ei-äidinkielisille järjestää Täydentävien opintojen keskus.

 

Viimeksi päivitetty: 2.8.2016