Opinnot

Suomi toisena ja vieraana kielenä (S2) on 60 op:n laajuinen sivuainekokonaisuus, jonka opinto-oikeus on automaattisesti suomen kielen perusopinnot suorittaneella suomen kielen pää- tai sivuaineopiskelijalla.

Opintokokonaisuuden suorittaminen vaatii paljon itsenäistä työskentelyä. Opiskelu järjestetään monimuoto-opetuksena, joka sisältää verkkokursseja Optima-ympäristössä, kontaktitapaamisia, harjoittelua ja kirjatenttejä. Verkkoympäristö toimii opintojen alusta lähtien tärkeänä opiskelu-, raportointi- ja itsereflektioympäristönä. Opinnot on mahdollista suorittaa myös etäopintoina verkkoympäristössä opiskellen ja kirjatentein.

Opinnot sisältävät teoriaosuuksia, tutkimuskursseja sekä käytännön harjoittelua eri koulutusasteilla mm. tuutorina ja apuopettajana. Viimeksi mainitut kenttäjaksot opiskelija voi suorittaa hankkimassaan paikassa Suomessa tai esimerkiksi kansainvälisen opiskelijavaihdon aikana ulkomailla. Oppiaineen keskeisenä informaation jakelukanavana toimii Optima-ympäristön S2-työtila ja yksittäisten kurssien osalta kurssien verkkoalustat. Optima-tunnukset ovat samat kuin paju-tunnukset.

Kurssit ja niiden sisällöt löydät voimassa olevasta opinto-oppaasta.

Viimeksi päivitetty: 8.12.2014