Aineiston kerääminen

UUTTA! Verkkokeräys

Olemme luomassa korpuksen verkkokeräyssysteemiä. Päivitämme tietoja sitä mukaa, kun verkkokeräyksen suunnittelu ja toteutus edistyy.

Yleisiä ohjeita

Opiskelijoiden ei tarvitse tuottaa erikseen tietynlaisia tekstejä hanketta varten, vaan voit kerätä juuri niitä tekstejä, joita opetuksessasi muutenkin tuotetaan. Tekstien aiheille tai pituudelle ei ole rajoituksia. Keräämme aineistoon kaikenlaisia, -pituisia ja -tasoisia tekstejä. Keräämme aineistoomme opiskelijoiden kirjoittamat ensimmäiset versiot, eli pyydämme lähettämään korjaamattomat tuotokset, älä siis merkitse teksteihin virheitä tai korjaa niitä.

Tekstien on myös oltava alkuperäisiä tuotoksia. Koska olemme kiinnostuneet nimenomaan oppijan tuottamasta kielestä, valmiin aineiston kopioinnit jostakin lähteestä eivät ole suotavia. Tekstit on sen sijaan voitu tuottaa luokkatilanteessa tai opiskelijan omalla ajalla joko käyttäen apuna apuvälineitä, kuten sanakirjoja, kielioppeja, tai ilman niitä. Tekstinkäsittelyohjelmien (esim. Wordin) oikoluku- ja kielentarkistusohjelmien käyttö kirjoitusvaiheessa kuitenkaan ei ole suotavaa tekstin aitouden vuoksi.

Teksti- ja tasoluokat

Tekstit luokitellaan erilaisiin luokkiin. Tästä löytyy kuvaus, joka helpottaa tekstin sijoittamista omaan luokkaansa. Kutakin sellaista tekstiluokkaa varten, johon opiskelijan tuottamat tekstit sijoittuvat, tehdään oma kansio (luo uusi kansio / new folder, esim. kertomus-kansio). Jokainen teksti tulee siten tallennetuksi omaan kansioonsa tekstityypin mukaan. Samaan kansioon liitetään tekstien taustatietolomake, jonka löydät lomakkeet-välilehdestä.

Pyydämme Sinua kertomaan opiskelijan taustatietolomakkeessa, mikä on opiskelijan taso. Tässä voit käyttää hyväksi opiskeltuun tuntimäärään perustuvaa kriteeriä. Alkeita opiskelevat ovat saaneet opetusta vähemmän kuin 200 tuntia, edistyneet yli 400 tuntia. Näiden väliin sijoittuvat keskitason opiskelijat (200 - 400 tuntia). Mikäli kurssilla on käytössä Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoluokitus, voit merkitä myös sen mukaisen taitotason taustatietolomakkeeseen.

 

 

 

 

 

 

Viimeksi päivitetty: 2.8.2016