Lomakkeet


Suostumuslomake (opiskelija)

Suostumuslomake pdf

Suostumuslomake rtf


Eettiset seikat

Tutkimustyössä ja opetussovelluksissa ei käsitellä tekstejä missään vaiheessa opiskelijan tai opettajan nimitietojen avulla. Tekstit saavat tallennusvaiheessa oman koodinsa, jonka avulla voidaan saavuttaa erilaiset taustatiedot, kuten esimerkiksi opiskelijan äidinkieli, vanhempien kielitausta, oleskelu Suomessa jne., jolloin voidaan tarkastella mm. näiden asioiden vaikutusta oppijankieleen. Tekstejä ei myöskään analysoida yksittäisen opiskelijan oppimiskykyä tai yksittäisen opettajan opetusta silmällä pitäen, vaan teksteistä muodostetaan laaja tekstimassa, josta etsitään erilaisia tekstejä yhdistäviä kielipiirteitä. Opiskelija saa täytettäväkseen aineiston luovuttamista koskevan suostumuslomakkeen, jossa hän allekirjoituksellaan antaa luvan käyttää aineistoa tutkimus- ja opetussovellutustarkoituksiin.


Opiskelijoiden taustatietolomake

opiskelijan taustatiedot PDF

opiskelijan taustatiedot RTF

Kun tekstejä tutkitaan, tarvitaan monia taustatietoja opiskelijasta, jotta pystytään tutkimaan näiden tekijöiden vaikutusta oppijan kieleen. Tietoja kysytään taustatietolomakkeessa, jonka voit antaa opiskelijan täytettäväksi ja kerätä lomakkeet ennen tekstien lähettämistä. Taustatietolomakkeessa olevat tiedot koodataan tekstien yhteyteen lukuun ottamatta opiskelijan nimitietoja. Opiskelijan nimi ja tuotettu teksti eivät siis ole yhdessä tiedostossa.
 

Tekstien taustatietolomake

tekstin taustatiedot PDF

tekstin taustatiedot RTF

Pyydämme Sinua täyttämään lyhyen lomakkeen kustakin kirjoitustehtävästä. Näin kunkin tekstin tuottamisprosessin tiedot ovat myös tarkkaan tiedossa.

Viimeksi päivitetty: 2.8.2016