Paperiversioiden kerääminen

Mikäli et voi kerätä tai lähettää tekstejä sähköisinä, voit ottaa vastaan ja kerätä myös paperille kirjoitettuja tekstejä. Voit toimittaa alkuperäiset kirjoitetut tekstit (tai hyvät kopiot) taustatieto- ja suostumuslomakkeiden kera postitse. Huolehdithan, että opiskelijan tuottama teksti on sellaista, että siitä saa selvän, kun teksti myöhemmin muutetaan sähköiseen muotoon. Tekstit lähetetään alla olevaan osoitteeseen.

Yliopisto-opettaja Sisko Brunni
Suomen kieli, Humanistinen tiedekunta
Finnish language, Faculty of Humanities
PL 1000 / P.O. Box 1000
90014 Oulun yliopisto / FI-90014 University of Oulu
Finland
Tel. 0294 48 3472
sisko.brunni [at] oulu.fi

Viimeksi päivitetty: 2.8.2016