Sähköinen kerääminen

Pyydä opiskelijoita kirjoittamaan tekstit sähköisessä muodossa jollakin tekstityökalulla (MSWord, Notepad jne.) ja toimittamaan tekstit Sinulle sähköisinä. Tallenna tekstit tämän jälkeen omaan tekstiluokka-kansioonsa. Anna tallennuksessa tiedoston nimi seuraavasti: opiskelijan etunimi ja 3 ensimmäistä kirjainta sukunimestä. Esimerkki John Smithin kirjoittamasta esseestä:

Tee esseitä varten kansio Esseet.

Tallenna tähän kansioon teksti nimellä ”johnsmi”.

Jos sama opiskelija kirjoittaa useamman saman tekstityypin tekstin yhtenä keräyskautena (esim. syksyn aikana), lisää tiedoston nimeen järjestysnumero toisesta tekstistä alkaen. John Smithin toinen essee saisi siis nimekseen ”johnsmi2”. Voit pyytää opiskelijaasi tallentamaan tekstin jo tällä nimellä.

Voit lähettää tekstit joko levykkeellä tai sähköpostin liitetiedostoina. Levykkeellä lähetettäessä tekstit pysyvät omissa kansioissaan. Jos lähetät tekstit liitetiedostoina, et voi lähettää tekstejä kansiossa, vaan silloin on lähetettävä yhden kansion sisältö kerrallaan liitteinä ja kerrottava tekstityyppi sähköpostin viestiosassa (esim. liitteenä olevat tekstit ovat kertomuksia).

Lähetä levykkeen mukana myös taustatieto- ja suostumuslomakkeet. Liitetiedostoina lähetettyjen tekstien taustatieto- ja suostumuslomakkeet lähetetään myös postitse. Tekstit ja levykkeet lähetetään allekirjoittaneelle alla olevaan osoitteeseen ja liitetiedostot alla olevaan sähköpostiosoitteeseen.

yliopisto-opettaja Sisko Brunni
Suomen kieli, Humanistinen tiedekunta
Finnish language, Faculty of Humanities
PL 1000 / P.O. Box 1000
90014 Oulun yliopisto / FI-90014 University of Oulu
Finland
Tel. 0294 48 3472
sisko.brunni [at] oulu.fi

Viimeksi päivitetty: 2.8.2016