Syksyn 2018 opetuksesta

Suomi toisena ja vieraana kielenä -oppiaine on vapaa sivuaine kaikille suomen kielen ja kirjallisuuden (pää- ja sivuaine)opiskelijoille. Edellytyksenä on suomen perusopintojen suorittaminen.

Syksyllä järjetetään

perusopintojen kurssit:

   695000P Johdatus S2-opintoihin
   695001P S2-opetus ja suomenoppijan ohjaaminen
   695003P Suomen yhteiskuntatiedon ja -taidon opettaminen (verkkokurssi)
   695010P Suomalainen monikulttuurisuus ja kulttuuritieto (kirjatentti)

aineopintojen kurssit:

   695013A S2-oppimateriaali
   695017A Opintopiiri
   695006A Tutkimustietoa suomen kielen opettamisesta

Lisäksi järjestetään aineopintoihin kuuluva
   695016A Muu valinnainen kurssi: työpaja, jossa tutustutaan uusiin, (digitaalisiin) opetusalustoihin ja niiden mahdollisuuksiin S2-opetuksessa
   (Opintosuorituksella on myös vaihtoehtoisia suoritusapoja, mikäli kurssi ei mahdu ohjelmaasi.)  Tämä kurssi on vaihtoehtoinen Korpusteknologia-kurssin kanssa, jota ei tänä vuonna järjestetä.

Lisätietoja kursseista ja opinnoista saat Siskolta osoitteesta

sisko.brunni (at) oulu.fi.

 

 

Viimeksi päivitetty: 20.8.2018