Mentorointi

Kielen avulla osalliseksi -hanke järjesti työuramentorointia. Hankkeen aikana järjestettiin kolme ryhmää, joista viimeisin loppui 13.1.2021. Mentoroinnin kokemukset olivat positiivisia: osa aktoreista koki saaneensa lisää itsevarmuutta ohjelman kautta, osa koki oppineensa lisää työnhakemisesta Suomessa. Mentoroinnin kerrottiin auttaneen verkostojen luomisessa tai niiden kasvattamisessa. Mentoreista osa kommentoi oppineensa toisesta kulttuurista ja näkevänsä omaa alaa sekä suomalaisia työmarkkinoita nyt toisesta näkökulmasta.

Kiitos kaikille mentorointiin osallistuneille!

Kielen avulla osalliseksi -hankkeen mentorointi alkoi tammikuussa 2019 ja loppui tammikuussa 2021. Näiden kahden vuoden aikana hanke järjesti kolme mentorointiryhmää, joihin osallistui yhteensä 32 paria. Palautteiden perusteella mentorointi on ollut tehokas tapa saada koulutetuille maahanmuuttajille lisää työelämän kontakteja sekä itseluottamusta. Myös mentorit ovat kokeneet saavansa paljon mentoroinnista. Erään mentorointiparin ajatuksia voi lukea Acatiimissa julkaistussa artikkelissa

 

Vuonna 2020 neljä aktoria etsi mentoria:

MehmetinCatalinan, AnitanAmarachin videot löytyvät Youtube-kanavaltamme.  Heille kaikille löytyi mentori. 

Aiemmin kesällä 2019 kolme maahanmuuttajaa etsi mentoria videoiden avulla:

Jos haluat nähdä Idalinan, Maryamin ja Reginan omat videot, YouTube-kanavaltamme löydät myös ne. Myös he kaikki löysivät videoiden avulla mentorin. 

 

Mentoroinnin ideana oli, että suomalaisesta työelämästä jo paljon kokemusta omaava ammattilainen auttoi ja neuvoi saman alan maahanmuuttajaa. Mentori saattoi auttaa esimerkiksi CV:n kanssa, työhakemusten kanssa tai tutustuttamalla maahanmuuttajaa mentorin omaan työpaikkaan. Mentoroinnin ideana ei ollut niinkään ammatillisten valmiuksien parantaminen, vaan suomalaisen työelämän, työkulttuurin ja ns. hiljaisen tiedon jakaminen. Vaikka maahanmuuttaja olisi osannut oman alansa täydellisesti, saattoi töihin pääseminen olla kiinni vain esimerkiksi siitä, ettei hän tiennyt, miten hakea töitä tai millaisen työhakemuksen kirjoittaa. Mentorin avusta saattoi siis olla todella suurta hyötyä.

Mentorointi oli vapaaehtoista, siitä ei maksettu palkkaa. Ideana oli, että aktori pystyi saamaan uusia mahdollisuuksia työllistymiseen, kun taas mentori pääsi katsomaan omaa alaansa ja suomalaista työelämää eri näkökulmasta, jolloin hän saattoi itsekin hyötyä mentoroinnista. Vähintäänkin mentori oppi uusia asioita toisesta kulttuurista sekä sen, miten suomalainen työkulttuuri eroaa toisen maan työkulttuurista.

Mentorina toimiminen ei vienyt liikaa aikaa, sillä paritapaamisia mentoroinnissa oli minimissään kerran kuukaudessa. Sen lisäksi 8 kuukauden mentorointiprosessin aikana oli aloitustapaamisen lisäksi 3 ryhmätapaamista, jotka eivät kuitenkaan olleet pakollisia.

Facebook-sivuiltamme voit lukea yhden parin, Tanjan ja Krisztan ajatuksia mentoroinnista:

Facebookissa on myös nähtävissä ensimmäisen mentorointiryhmän aktoreiden kokemuksia mentorointiprosessista:

Myös kesäkuussa päättyneen mentorointiryhmän aktori Idalina kertoi Facebookissa kokemuksistaan:

 

Viimeksi päivitetty: 26.1.2021