Tietosuojaseloste

Tietosuojailmoitus Oulun yliopiston Kielen avulla osalliseksi -hankkeen mentorointiin ilmoittautuneille

Oulun yliopisto kerää ja käsittelee henkilötietojasi tässä tietosuojailmoituksessa kuvatulla tavalla

 

1. Rekisterinpitäjä


Oulun yliopisto
PL 8000
90014 OULUN YLIOPISTO

Henkilö, johon voit tarvittaessa ottaa yhteyttä ja kysyä lisätietoja
Reetta Määttä tai Veli-Pekka Pelkonen, Kielen avulla osalliseksi -hanke
Sähköpostiosoite muotoa etunimi.sukunimi@oulu.fi

Oulun yliopiston tietosuojavastaava: dpo@oulu.fi


2. Henkilötietojesi käyttötarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste

Mentori on oman alansa ammattilainen, jolla on jo vuosien kokemus suomalaisesta työelämästä. Aktori on maahanmuuttaja, jolla on koulutus joko kotimaastaan tai Suomesta. Mentoroinnin tavoite on, että mentori auttaa oman kokemuksensa kautta aktoria eri kysymyksissä.

Mentorin ja aktorin henkilötietoja käytetään mentorointiohjelman järjestämiseen, parien muodostamiseen sekä yhteydenpitoon hankkeen työntekijöiden ja mentorin/aktorin välillä.

Oikeusperuste henkilötietojen käsittelyyn on oikeutettu etu: henkilötietojen käsittely palvelee sekä sinun (mentorin/aktorin) etua että mentoroinnin järjestämisen etua. Henkilötietojasi käsitellään, jotta mentorointiohjelma toimii tarkoituksenmukaisella tavalla.


3. Mistä saamme henkilötietojasi?

Käsittelemme vain niitä tietoja, joita annat meille sähköpostitse tai Webropolin kautta. Emme lähtökohtaisesti kerää henkilötietojasi muista lähteistä. Kuten kaikissa ESR-rahoitteisissa hankkeissa, keräämme myös aloitus- ja lopetuslomakkeiden kautta henkilötietoja hankkeen rahoittajalle.

Käsittelemme seuraavia henkilötietoja:

Mentorit

- nimi, sähköposti, puhelinnumero ja syntymävuosi

- opiskelutiedot: ala, tutkinto, tutkinnon suorituspaikka

- työnantaja, osaaminen ja työkokemus

- mentorin ja rekisterinpitäjän välinen viestintä

- mahdolliset muut henkilön itse antamat tiedot
 

Aktorit

- nimi, sähköposti, puhelinnumero, syntymävuosi, kotimaa, Suomeen muuttamisen vuosi

- ulkomailla ja Suomessa suoritetut tutkinnot

- työkokemus Suomessa ja ulkomailla

- nykyinen työtilanne sekä oma-arviointi suomen kielen taidosta

- aktorin ja rekisterinpitäjän välinen viestintä

- mahdolliset muut henkilön itse antamat tiedot

Yllämainitut henkilötiedot koskevat mentorointiin ilmoittautumista, lisäksi Kielen avulla osalliseksi -hankkeen kuuluessa Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittamiin hankkeisiin, osallistuvista henkilöistä kerättävistä henkilötiedoista ja niiden käytöstä on kerrottu täällä: http://www.rakennerahastot.fi/documents/10179/630592/ESR-hankkeista+ker%C3%A4tt%C3%A4v%C3%A4t+henkil%C3%B6tiedot/829910d9-3622-47f7-8bfc-19a21933de4e?version=1.0

Mentoroinnin alettua ja sen loputtua kerätään ESR-rahoitteisten hankkeiden tapaan lomakkeet. Niiden tietosuojasta kerrotaan täällä: http://www.rakennerahastot.fi/documents/10179/630592/ESR-henkil%C3%B6rekisterin+tietosuojaseloste/546cb1e6-51db-44c5-9b4e-654ec6218103?version=1.0


4. Henkilötietojen säilyttäminen

Henkilötiedot säilytetään 10 vuotta. EU-lainsäädännön mukaisesti meidän on säilytettävä henkilötietojasi 10 vuotta (katso kohta 3.).


5. Henkilötietojen vastaanottajat

Henkilötietojasi luovutetaan vain hankkeen työntekijöille, jotka tarvitsevat henkilötietojasi mentoroinnin järjestämiseen. Webropoliin tai sähköpostiin kirjoittamiasi henkilötietoja ei siirretä Webropolin ja hankkeen ulkopuolelle. Mentoroinnin alkaessa ja loppuessa täytettävät ESR-lomakkeilla on omat säädöksensä (katso kohta 3.) Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.


6. Oikeutesi henkilötietoihisi liittyen

Sinulla on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsyä itseäsi koskeviin henkilötietoihisi ja oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista. Voit lisäksi pyytää henkilötietojesi poistamista tai käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä. Edellä mainittuja oikeuksiasi käyttääksesi ja lisätietoja saadaksesi otathan yhteyttä Oulun yliopiston kirjaamoon sähköpostiin: kirjaamo@oulu.fi.

Lisäksi sinulla on oikeus tehdä henkilötietojesi käsittelyä koskeva valitus. Voit tehdä valituksen valvontaviranomaisena toimivalle Tietosuojavaltuutetulle. Tietosuojavaltuutetun toimiston puhelinneuvontanumeron ja aukioloajat löydät Tietosuojavaltuutetun toimiston verkkosivuilta.

Huomioithan, että edellä mainitut oikeudet eivät ole ehdottomia, vaan niiden soveltuvuus riippuu kussakin tilanteessa tietosuojalainsäädännön määräyksistä.


7. Tietojenantovelvollisuus

Sinulla ei ole mitään lakisääteistä, sopimusperusteista tai muuta velvollisuutta antaa meille henkilötietojasi. Huomioithan kuitenkin, että mikäli jätät antamatta henkilötietojasi, emme välttämättä voi ottaa sinua mukaan mentorointitoimintaan.


8. Ei automaattista päätöksentekoa tai muuta käyttötarkoitusta

Henkilötietojasi ei käytetä automaattista päätöksentekoa tai mitään muuta tarkoitusta varten kuin mitä tässä tietosuojatiedotteessa (ks. kohta 2) on mainittu.

 

 

 

Viimeksi päivitetty: 5.11.2020