Tietosuojaseloste

Tietosuojailmoitus Oulun yliopiston Kielen avulla osalliseksi -hankkeen seminaareihin ilmoittautuneille

Oulun yliopisto kerää ja käsittelee henkilötietojasi tässä tietosuojailmoituksessa kuvatulla tavalla

 

1. Rekisterinpitäjä


Oulun yliopisto
PL 8000
90014 OULUN YLIOPISTO

Henkilö, johon voit tarvittaessa ottaa yhteyttä ja kysyä lisätietoja
Reetta Määttä tai Veli-Pekka Pelkonen, Kielen avulla osalliseksi -hanke
Sähköpostiosoite muotoa etunimi.sukunimi@oulu.fi

Oulun yliopiston tietosuojavastaava: dpo@oulu.fi


2. Henkilötietojesi käyttötarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste

Ilmoittautuneiden henkilötietoja käytetään yhteydenpitoon hankkeen työntekijöiden ja ilmoittautuneen välillä. Lisäksi rahoittajan (ESR) edellyttämiä tietoja kerätään Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnoimaa Eura 2014 ESR Henkilö -järjestelmää varten.

Oikeusperuste henkilötietojen käsittelyyn on oikeutettu etu: henkilötietojen käsittely palvelee sekä ilmoittautuneen etua että seminaarin järjestämisen etua. Henkilötietojasi käsitellään, jotta seminaari saadaan toimimaan tarkoituksenmukaisella tavalla.


3. Mistä saamme henkilötietojasi?

Käsittelemme vain niitä tietoja, joita annat meille Webropolin kautta. Emme lähtökohtaisesti kerää henkilötietojasi muista lähteistä. 

Käsittelemme seuraavia henkilötietoja:

- nimi, syntymäaika, sukupuoli, osoite, sähköposti, puhelinnumero

- yritys/organisaatio, jossa henkilö työskentelee

- mahdolliset muut henkilön itse antamat tiedot
 


4. Henkilötietojen säilyttäminen

Henkilötiedot säilytetään hankkeen toiminta-ajan.


5. Henkilötietojen vastaanottajat

Henkilötietojasi luovutetaan vain hankkeen työntekijöille, jotka tarvitsevat henkilötietojasi seminaarin järjestämiseen. Webropoliin tai sähköpostiin kirjoittamiasi henkilötietoja ei siirretä Webropolin ja hankkeen ulkopuolelle. Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.


6. Oikeutesi henkilötietoihisi liittyen

Sinulla on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsyä itseäsi koskeviin henkilötietoihisi ja oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista. Voit lisäksi pyytää henkilötietojesi poistamista tai käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä. Edellä mainittuja oikeuksiasi käyttääksesi ja lisätietoja saadaksesi otathan yhteyttä Oulun yliopiston kirjaamoon sähköpostiin: kirjaamo@oulu.fi.

Lisäksi sinulla on oikeus tehdä henkilötietojesi käsittelyä koskeva valitus. Voit tehdä valituksen valvontaviranomaisena toimivalle Tietosuojavaltuutetulle. Tietosuojavaltuutetun toimiston puhelinneuvontanumeron ja aukioloajat löydät Tietosuojavaltuutetun toimiston verkkosivuilta.

Huomioithan, että edellä mainitut oikeudet eivät ole ehdottomia, vaan niiden soveltuvuus riippuu kussakin tilanteessa tietosuojalainsäädännön määräyksistä.


7. Tietojenantovelvollisuus

Sinulla ei ole mitään lakisääteistä, sopimusperusteista tai muuta velvollisuutta antaa meille henkilötietojasi. Huomioithan kuitenkin, että mikäli jätät antamatta henkilötietojasi, emme välttämättä voi ottaa sinua mukaan seminaariin.


8. Ei automaattista päätöksentekoa tai muuta käyttötarkoitusta

Henkilötietojasi ei käytetä automaattista päätöksentekoa tai mitään muuta tarkoitusta varten kuin mitä tässä tietosuojatiedotteessa (ks. kohta 2) on mainittu.

Viimeksi päivitetty: 5.11.2020