Projects

Projects

On-going projects

 • BATCircle (Finland-based Circular Ecosystem of Battery Metals)
  • 1.1.2019-31.12.2020
  • usiness Finland
 • Green Bioraff Solutions
  • 1.5.2018-30.4.2021
  • Interreg Botnia-Atlantica
 • Carbotech
  • 1.10.2018-30.4.2019
  • Keski-Pohjanmaan liitto, AIKO-rahoitus
  • Kaivosrikki3
   • Kaivosympäristön rikin uusi hallinta ja hyödyntäminen
   • 1.3.2019-29.2.2020
   • K.H. Renlundin säätiö
  • Nessling - Teollisuuden jätebiomassavirtojen kokonasivaltainen hyödyntäminen
   • 1.1.2018-31.3.2022
   • Maj ja Tor Nesslingin säätiö ja Oulun yliopisto
  • SolBat
   • 1.1.2020-31.12.2022
   • EU/Interreg Nord
  • SYMMET
   • 1.10.2018-31.12.2020
   • Business Finland
  • WATERPRO - Kiertotalouden uudet prosessit veden ja jäteveden käsittelyssä
  • Waste Recycling
   • 4.10.2018-30.9.2021
   • Karelia CBC. Hanke toteutetaan yhteistyössä suomalaisten ja venäläisten partnereiden kesken. Hankkeessa kehitetään ja pilotoidaan uusia ratkaisuja jätevedenpuhdistamoiden lietteiden käsittelyyn mm. kierrätyslannoitteena. Hankkeen nettisivuilta lisätietoa

  Recent projects

  • 3D ADS (3D-printed adsorbents in separation and purification)
   • Business Finland
   • 1.1.2019-30.6.2019
  • ADCHEM
   • 1.5.2016-31.12.2019
   • Tekes, Tekes Challenge Finland kärkihankerahoitus
  • AKKUHANKE
   • 1.1.2018-30.4.2019
   • Sitra
  • KAIVOSRIKKI - Kaivosympäristön rikin uusi hallinta ja hyödyntäminen
   • 1.3.2017-28.2.2019
   • Säätiö
  • Biotuhka (1.1.2015-31.12.2018)
   • Lapin liitto, EAKR. Hankkeessa valmsitetaan uusia biotuhkapohjaisia metsälannoitteita
  • Saostus (1.5.2016-31.12.2018)
   • Kemiallinen saostus uusien metallikemikaalien valmistuksessa, liuospuhdistuksessa ja veden käsittelyssä, Keskipohjanmaan liitto/EAKR.
  • LIAK (1.5.2015-30.4.2018)
   • Keski-Pohjanmaan liitto, EAKR
   • Uudet litiumioniakkukemikaalit ja valmistusprosessit osana litiumarvoketjua
  • Bioraff Botnia (1.5.2015-30.4.2018)
  • Renepro (1.8.2015-31.5.2018)
   • Interreg Nord
  • MAA (1.8.2017-30.4.2018)

   • Pohjois-Pohjanmaan liitto, AIKO. Hankeessa tutkitaan tuhkan maa-alkaloinnin toimivuutta voimalaitosympäristössä ja selvitetään muodostuvan tuhkan lannoitekelpoisuus

  • PreBio (1.2.2015-30.6.2017)
   • Pohjois-Pohjanmaan liitto, EAKR
   • Posteri
  • Metalrec (1.5.2015-31.12.2017)
   • Keski-Pohjanmaan liitto, EAKR
   • Teollisuuden metallipitoisten sivutuotteiden ja jätteiden hyödyntäminen
  • Biojalostuksen arvoketjut (1.8.2015-31.12.2017)
   • Keski-Pohjanmaan liitto, EAKR (ylimaakunnallinen hanke Pohjois-Pohjanmaa, Pohjois-Karjala)
  • Jätteiden lajittelussa syntyvien jätejakeiden materiaalitehokkaan hyödyntämisen edistäminen, LAJIJÄTE (1.6.2015-31.12.2016)
   • Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
   • Oulun yliopisto, Petla, Luke
   • Lisätietoa projektista
  • GeoSorbents (1.1.2015-31.12.2016)
   • Tekes, EAKR
   • Uudet geopolymeeripohjaiset vedenkäsittelymateriaalit
  • AOPI, Suomen Akatemia (1.6.2012-31.5.2016)
   • Kehittyneet hapetusprosessit teollisten jätevesien käsittelyssä, Advanced oxidation processes in industrial wastewater treatment
  • PRECHEM (1.5.2015-31.12.2015)
   • Maa- ja metsätalousministeriö
  • REMETAL (1.3.2013-30.4.2015)
   • Metallien talteenotto ja kierrätys teollisista sivutuotevirroista
  • LITIUM (1.3.2013-30.4.2015)
   • Litiumin jatkojalostus
  • Tekes/NoFaLi (1.9.2012-31.8.2014)
   • Novel Electrode Fabrication Methods for Lithium Ion Battery (NoFaLi)- Uudet elektrodinvalmistusmenetelmät litiumioniakulle
  • SULKA (1.8.2012-31.7.2014)
   • Rikin yhdisteet kaivostoiminnassa
  • Forest Refine (1.1.2012-30.4.2014)
   • Efficient forest biomass supply chain management for biorefineries
  • NANOLI (1.5.2010-30.4.2013)
   • Nanostructured materials for lithium ion battery chemicals – Nanorakenteiset kemikaalit litiumioniakkujen materiaaleina
  • MENETELMÄ (1.5.2010-31.3.2013)
   • Kemiallisten analyysimenetelmien kehitys liiketalouden ja t&k-toiminnan vahvistamiseksi Keski-Pohjanmaalla
  • AKKU (1.1.2011-31.12.2012)
   • Akkumateriaalinen tutkimusinfrastruktuurin kehittäminen
  • Tekes/IMPOLI (1.9.2010-31.12.2012)
   • Improving the properties of lithium ion battery chemicals – Litiumioniakkukemikaalien ominaisuuksien parantaminen
  • KEMMA (1.9.2008-31.12.2012)
   • Kemian maisteriopinnot Kokkolassa.
  • LUTEK (1.8.2008-30.6.2012)
   • Tekniikan ja luonnontieteiden tutkimusympäristön vahvistaminen.
  • Tekes/Moniwater (2009-2011)
   • Pienten metallipitoisuuksien mittaus jatkuvatoimisesti vesimatriisista
  • WISE (1.4.2008-31.8.2011)
   • Langattomat verkot ympäristön monitoroinnissa.
  • SUSFUFLEX (1.1.2008-31.12.2011)
   • Uudet, innovatiiviset ja kestävät liikennepolttoaineet: biokomponenteista joustaviin nestemäisiin polttoaineisiin.
  • LITIUM (1.9.2008-31.8.2010)
   • Akkukemikaalien valmistus litiumkarbonaatista.
  • VALOKATA  (1.4.2008-31.3.2010)
   • Valokatalyysi pintojen likaantumisen estämisessä ja veden puhdistuksessa.
  • SPODULA2007 (1.6.-31.12.2008)
   • Spodumeenin faasitransformaatiot ja niiden vaikutus rikasteen laatuun.
  • KEMIAN KOULUTUSVÄYLÄN RAKENTAMINEN  (1.1.-31.7.2008)
   • Kemian ja kemian tekniikan korkea-asteen koulutusväylä.
  • ANALSIIMI (1.5.-31.7.2008)
   • Kaivosteollisuudessa sivutuotteena syntyvän analsiimin teolliset ja kaupalliset hyödyntämismahdollisuudet.
  • CHEMPLANT (1.4.2006-31.12.2007)
   • Projektin tavoitteena on suunnitella ja rakentaa kemian koetehdas Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun tekniikan yksikön prosessitekniikan laboratorion tiloihin Kokkolaan.
  • ODORA (1.1.2006-31.12.2007)
   • Pahanhajuisia ja haitallisia yhdisteitä sisältävien päästökaasujen puhdistus.
  • INTRODUCTION TO NANO
  • TEOLLISUUDEN JÄTEVESIEN KATALYYTTINEN MÄRKÄHAPETUS
  • FÖRSTUDIEPROJEKT HIGHBIO

  Last updated: 10.2.2020