Projects

Projects

On-going projects

 • CarboTech - Biomassapohjaiset hiiliapplikaatiot
 • CO2MetMES
  • A sustainable bioelectrochemical conversion of CO2 and methanol into chemical commodities and their recovery
  • 1.1.2020-31.12.2023
  • Academy of Finland
 • Kone - Uudenlaisten esikäsittelymenetelmien ja kierrätettävien katalyyttien hyödyntäminen teollisuuden lignoselluloosapitoisten sivuvirtojen hyödyntämisessä peruskemikaaleiksi
  • 1.3.2021-31.12.2023
  • Kone Foundation
 • MIMEPRO
  • 1.1.2020-31.12.2021
  • Business Finland
 • Nessling - Teollisuuden jätebiomassavirtojen kokonaisvaltainen hyödyntäminen
  • 1.1.2018-31.3.2022
  • Maj and Tor Nessling Foundation
 • PUMA
  • 1.1.2020-31.12.2022
  • Business Finland
 • SolBat
 • STEM Continuous Professional Development at European Universities
  • 1.9.2020-31.8.2023
  • Erasmus+
 • WATERPRO - Kiertotalouden uudet prosessit veden ja jäteveden käsittelyssä
 • Waste Recycling
  • 4.10.2018-30.9.2021
  • Karelia CBC. Hanke toteutetaan yhteistyössä suomalaisten ja venäläisten partnereiden kesken. Hankkeessa kehitetään ja pilotoidaan uusia ratkaisuja jätevedenpuhdistamoiden lietteiden käsittelyyn mm. kierrätyslannoitteena.

Recent projects

 • BATCircle (Finland-based Circular Ecosystem of Battery Metals)
  • 1.1.2019-31.12.2020
  • Business Finland
 • Green Bioraff Solutions
  • 1.5.2018-30.4.2021
  • Interreg Botnia-Atlantica
 • Kaivosrikki3
  • Kaivosympäristön rikin uusi hallinta ja hyödyntäminen
  • 1.3.2019-29.2.2020
  • K.H. Renlundin säätiö
 • OMS ja vesien kehittyneet analyysimenetelmät 
  • 1.1.2019-31.12.2020
  • Pohjois-Pohjanmaan liitto
 • SYMMET
  • 1.10.2018-31.12.2020
  • Business Finland
 • Carbotech
  • 1.10.2018-30.4.2019
  • Keski-Pohjanmaan liitto, AIKO-rahoitus
 • 3D ADS (3D-printed adsorbents in separation and purification)
  • Business Finland
  • 1.1.2019-30.6.2019
 • ADCHEM
  • 1.5.2016-31.12.2019
  • Tekes, Tekes Challenge Finland kärkihankerahoitus
 • AKKUHANKE
  • 1.1.2018-30.4.2019
  • Sitra
 • KAIVOSRIKKI - Kaivosympäristön rikin uusi hallinta ja hyödyntäminen
  • 1.3.2017-28.2.2019
  • Säätiö
 • Biotuhka
  • 1.1.2015-31.12.2018
  • Lapin liitto, EAKR. Hankkeessa valmsitetaan uusia biotuhkapohjaisia metsälannoitteita
 • Saostus
  • 1.5.2016-31.12.2018
  • Kemiallinen saostus uusien metallikemikaalien valmistuksessa, liuospuhdistuksessa ja veden käsittelyssä, Keskipohjanmaan liitto/EAKR.
 • LIAK
  • 1.5.2015-30.4.2018
  • Keski-Pohjanmaan liitto, EAKR
  • Uudet litiumioniakkukemikaalit ja valmistusprosessit osana litiumarvoketjua
 • Bioraff Botnia
 • Renepro
  • 1.8.2015-31.5.2018
  • Interreg Nord
 • MAA

  • 1.8.2017-30.4.2018

  • Pohjois-Pohjanmaan liitto, AIKO. Hankeessa tutkitaan tuhkan maa-alkaloinnin toimivuutta voimalaitosympäristössä ja selvitetään muodostuvan tuhkan lannoitekelpoisuus

 • PreBio
  • 1.2.2015-30.6.2017
  • Pohjois-Pohjanmaan liitto, EAKR
  • Posteri
 • Metalrec
  • 1.5.2015-31.12.2017
  • Keski-Pohjanmaan liitto, EAKR
  • Teollisuuden metallipitoisten sivutuotteiden ja jätteiden hyödyntäminen
 • Biojalostuksen arvoketjut
  • 1.8.2015-31.12.2017
  • Keski-Pohjanmaan liitto, EAKR (ylimaakunnallinen hanke Pohjois-Pohjanmaa, Pohjois-Karjala)
 • Jätteiden lajittelussa syntyvien jätejakeiden materiaalitehokkaan hyödyntämisen edistäminen, LAJIJÄTE
  • 1.6.2015-31.12.2016
  • Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
  • Oulun yliopisto, Petla, Luke
  • Lisätietoa projektista
 • GeoSorbents
  • 1.1.2015-31.12.2016
  • Tekes, EAKR
  • Uudet geopolymeeripohjaiset vedenkäsittelymateriaalit
 • AOPI
  • Academy of Finland
  • 1.6.2012-31.5.2016
  • Kehittyneet hapetusprosessit teollisten jätevesien käsittelyssä, Advanced oxidation processes in industrial wastewater treatment
 • PRECHEM
  • 1.5.2015-31.12.2015
  • Maa- ja metsätalousministeriö
 • REMETAL
  • 1.3.2013-30.4.2015
  • Metallien talteenotto ja kierrätys teollisista sivutuotevirroista
 • LITIUM
  • 1.3.2013-30.4.2015
  • Litiumin jatkojalostus
 • Tekes/NoFaLi
  • 1.9.2012-31.8.2014
  • Novel Electrode Fabrication Methods for Lithium Ion Battery (NoFaLi)- Uudet elektrodinvalmistusmenetelmät litiumioniakulle
 • SULKA
  • Rikin yhdisteet kaivostoiminnassa
  •  1.8.2012-31.7.2014
 • Forest Refine
  • 1.1.2012-30.4.2014
  • Efficient forest biomass supply chain management for biorefineries
 • NANOLI
  • 1.5.2010-30.4.2013
  • Nanostructured materials for lithium ion battery chemicals – Nanorakenteiset kemikaalit litiumioniakkujen materiaaleina
 • MENETELMÄ
  • 1.5.2010-31.3.2013
  • Kemiallisten analyysimenetelmien kehitys liiketalouden ja t&k-toiminnan vahvistamiseksi Keski-Pohjanmaalla
 • AKKU
  • 1.1.2011-31.12.2012
  • Akkumateriaalinen tutkimusinfrastruktuurin kehittäminen
 • Tekes/IMPOLI
  • 1.9.2010-31.12.2012
  • Improving the properties of lithium ion battery chemicals – Litiumioniakkukemikaalien ominaisuuksien parantaminen
 • KEMMA
  • 1.9.2008-31.12.2012
  • Kemian maisteriopinnot Kokkolassa
 • LITIUM
  • 1.9.2008-31.8.2010
  • Akkukemikaalien valmistus litiumkarbonaatista

Last updated: 23.11.2021