Läroämnets Facebooksida

Vårt läroämne har en officiell Facebooksida (https://www.facebook.com/ruotsinkieliOY) som är öppen för alla. Sidan administreras av läroämnets personal. Syftet med den är att informera studerande, potentiella nya studerande, alumner och andra intressegrupper om läroämnets aktuella ämnen, samt uppmuntra till öppen dialog med läroämnet. De frågor och kommentarer som är avsedda för enstaka lärare ska vänligen adresseras till läraren i fråga per e-post, telefon eller ansikte mot ansikte. Sådana inlägg som bryter mot Finlands personuppgiftslag och/eller upphovsrättslag raderas, på samma sätt som kränkande eller för övrigt osakliga inlägg. Kom ihåg att gilla oss på Facebook! :)

OBS! All viktig information om studierna i vårt läroämne förmedlas via e-postlistan nordistit. Du blir medlem på listan via adressen http://lists.oulu.fi/mailman/listinfo/nordistit.

Viimeksi päivitetty: 2.3.2017