Harjoittelijan palkkaaminen

Harjoitteluyhteistyö on työnantajille hyvä keino tutustua halutun koulutusalan osaajiin ja osallistua oman toimialansa asiantuntijatyövoiman koulutukseen. Työnantajat voivat tarjota harjoittelupaikkaa opiskelijoille periaatteessa mihin aikaan vuodesta tahansa. Käytännössä pääosa harjoittelusta toteutuu kuitenkin kesäkuukausina, jolloin se opiskelun järjestelyjen kannalta on helpointa.

Työharjoittelun aikana ruotsin kielen opiskelija voi (omasta opintotaustastaan riippuen) esimerkiksi kääntää esitteitä ja kotisivuja suomesta ruotsiin ja ruotsista suomeen, laatia erilaisia selvityksiä sekä hoitaa organisaation viestintään liittyviä työtehtäviä eri kielillä.

Oulun yliopisto tukee opiskelijoidensa harjoittelua tarkoitukseen erikseen varatulla toimintarahalla. Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että työsuhteen kesto on vähintään 2 kuukautta kokopäivätyössä. Työnantajan tulee maksaa harjoittelijalle vähintään sen suuruista palkkaa, joka täyttää Kelan määrittelemän työssäoloehdon. Työnantaja maksaa lisäksi kaikki lakisääteiset sivukulut harjoittelijastaan. Mikäli harjoittelutuki (1600 €) on myönnetty ennen harjoittelun alkua, maksetaan se työnantajalle harjoittelun päätyttyä laskutusta vastaan. Harjoittelija on työsuhteessa työnantajaan - ei yliopistoon.

”Tämän päivän harjoittelija voi huomenna olla yrityksesi avainhenkilö”

Kysy lisää harjoittelijan palkkaamisesta:

Anne Saarijärvi
sähköposti: anne.saarijarvi[at]oulu.fi

Katso myös: http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/opinnot/harjoittelu-suomessa

Viimeksi päivitetty: 29.7.2019