Käännöspalveluja

Normaalitasoisen käännöspalkkion perusedellytyksenä on, että lähdeteksti on selkeää asiakieltä helposti luettavassa muodossa.

Oppiaine pyrkii löytämään jokaiselle toimeksiannolle tehtävään kykenevän opiskelijan sekä ohjaamaan tätä mahdollisuuksien mukaan, mutta ei voi vastata käännösten lopullisesta laadusta ja oikeellisuudesta. Toimeksiantosopimus laaditaan yrityksen ja opiskelijan välillä.

Ammattikääntäjillä normaalipalkkio kattaa kielellisesti ja asiallisesti oikean käännöksen, joka toimitetaan yhtenä siististi paperille tulostettuna kappaleena tai tekstinkäsittelyohjelmalla kirjoitettuna tiedostona. Opiskelijatyönä tehdyissä käännöksissä voi esiintyä joitakin kieleen tai asiasisältöön liittyviä epätarkkuuksia, mikä toimeksiantajan on otettava huomioon.

Käännöspalkkio opiskelijatyönä on alkaen 30 euroa/sivu. Yksi sivu = 1560 merkkiä (26 riviä à 60 lyöntiä). Yleiskieliset tekstit ovat opiskelijoille helpompia kuin erikoisalojen terminologiaa runsaasti sisältävät tekstit. Tekstin vaikeustaso vaikuttaa hintaan.
 

Viimeksi päivitetty: 2.3.2017