Opinnot - Studier

På svenska

Syyslukukausi 2018 alkaa 3.9. Uudet, ensimmäisen vuoden opiskelijat aloittavat uusien opiskelijoiden orientaatio-ohjelmalla 3.-7.9.2018 . Ruotsin oppiaineen kurssit alkavat pääsääntöisesti viikolla 37 (11.9. alkaen). Ajankohtaiset kurssitiedot (ajat ja salit) ovat WebOodissa.

Tiedekunnan opinto-opas

Itsenäisesti suoritettavien opintojaksojen kurssikirjallisuuslista: Kurslitteratur 2018-2019.pdf

Oletko alkanut opiskella pohjoismaista filologiaa lukuvuonna 2014-2015 tai aiemmin? Lue siinä tapauksessa Opintojen vastaavuudet 2015-2016.pdf, joka sisältää tärkeää tietoa uudesta opetusohjelmasta.

Kaikki tärkeä tieto ruotsin kielen opinnoista kulkee nordistit-sähköpostilistan kautta. Listalle ilmoittaudutaan osoitteessa http://lists.oulu.fi/mailman/listinfo/nordistit. Tarpeellista tietoa kieltenopinnoista kulkee myös ainejärjestö Verban verbapapa-sähköpostilistan kautta. Listalle ilmoittaudutaan osoitteessa http://lists.oulu.fi/mailman/listinfo/verbapapa. Ruotsin kielen opiskelijana sinun on ehdottoman tärkeä kuulua molemmille listoille! Oppiaineen Facebook-sivustoa kannattaa myös seurata (https://www.facebook.com/ruotsinkieliOY).

Lue myös: Koulutuksen eettiset periaatteet

 

 

Kurser

Höstens undervisning börjar den 3 september. De aktuella uppgifterna (salar och tider) om våra kurser finns på WebOodi.

Fakultetens studiehandbok

Litteraturlista för självständiga studier: Kurslitteratur 2018-2019.pdf


Har du börjat studera nordisk filologi under läsåret 2014-2015 eller tidigare? I så fall läs Opintojen vastaavuudet 2015-2016.pdf (på finska) som innehåller VIKTIG information om det nya undervisningsprogrammet.

All viktig information om studierna i ämnet svenska språket förmedlas via e-postlistan nordistit. Du kan bli medlem på listan i adressen http://lists.oulu.fi/mailman/listinfo/nordistit. Relevant information går också via e-postlistan verbapapa som upprätthålls av studerandenas ämnesorganisation Verba. Du kan bli medlem på listan  i adressen http://lists.oulu.fi/mailman/listinfo/verbapapa. Som svenskstuderande är det absolut viktigt att du är medlem på båda listorna! Det lönar sig också att följa oss på Facebook (https://www.facebook.com/ruotsinkieliOY).

 

Pro gradu-avhandling

Den studerande konverterar sin färdiga avhandling till pdf-fil och skickar den till eGradu-systemet Laturi. Den färdiga avhandlingen kan skickas från eGradu-systemet till verktyget Urkund, som identifierar plagiat.

Att läsa:

 


Opintojen vastaavuudet 2015-2016.pdf

Viimeksi päivitetty: 4.2.2019