Ruotsin kielen valintakoe pää- ja sivuaineopiskelijoille

Tilanne on muuttunut! Koronaviruksen takia pääaineopiskelijoiden valintakoe järjestetään etänä kaksivaiheisesti: https://www.oulu.fi/yliopisto/koronavirus/opiskelijavalinnat 

Sivuainekoe pidetään 25.5.2020 klo 13.00-16.00 Moodle-tenttinä. 

 

Pääaineopiskelijat hakevat ruotsin kielen opiskelijoiksi opintopolku.fi-osoitteen kautta. Osa pääaineopiskelijoista valitaan todistuspisteiden perusteella, osa valintakokeen kautta. Sivuaineopiskelijoiksi haluavien tulee suorittaa valintakoe, ja he ilmoittautuvat valintakokeeseen sähköpostitse osoitteeseen riitta.kosunen(at)oulu.fi.

Valintakoe on kirjallinen, ja siinä on kaksi osaa:

1. Ruotsin kielen rakenne ja sanasto (0–20 pistettä). Ruotsin kielen rakenteiden ja termistön hallinnassa edellytetään lukion B-ruotsin oppimäärän mukaisia tietoja ja taitoja.

2. Ruotsin kielen ymmärtäminen ja tuottaminen (0–20 pistettä). Osio pohjautuu kirjalliseen materiaaliin, joka jaetaan valintakoetilanteessa.

Yhdestä osiosta on saatava vähintään neljä pistettä ja koko kokeesta yhteensä vähintään 15 pistettä, jotta olet mukana valinnassa. Kokeen maksimipistemäärä on 40 pistettä.Koe ei vaadi ennakkovalmistautumista.

 

Viimeksi päivitetty: 4.5.2020