Kurser och ansvariga lärare

Läroämnet Svenska språkets kurser och de ansvariga lärarna är följande:

Grundstudier, 25 p.

693663Y HOPS – henkilökohtainen opintosuunnitelma 1, 0 p. (endast för huvudämnesstuderande)

693688P Språkfärdighet 1, 5 p. (Kosunen, Saarijärvi, Risto)

693689P Grammatik 1, 5 p. (Lepistö)

693690P Kultur och samhälle, 5 p. (Saarijärvi)

693691P Svensk fonetik med uttal, 5 p. (Tahkokorpi)

693692P Svensk språk- och samhällshistoria, 5 p. (Rossi)

 

Ämnesstudier, 45 p.

693666Y HOPS – henkilökohtainen opintosuunnitelma 2, 0 p. (endast för huvudämnesstuderande)

Obligatoriska kurser (30 p., biämne 20 p.):

693606A Kandidatavhandling, 10 p. (endast för huvudämnesstuderande) (Saarijärvi, Tahkokorpi)

693621A Mognadsprov (kandidatexamen), 0 p. (endast för huvudämnesstuderande)

693693A Grammatik 2, 5 p. (Lepistö)

693694A Översättning, 5 p. (Kosunen)

693695A Skönlitteratur, 5 p. (Kosunen)

693696A Språkfärdighet 2, 5 p. (Kivelä, Saarijärvi)

 

Valfria kurser (15 p.)

693697A Sociolingvistik, 5 p. (Lepistö)

693698A Språklig variation, 5 p. (Saarijärvi)

693699A SverigeAKTUELLT!, 5 p. (Saarijärvi)

693700A Stilistik, 5 p. (Tahkokorpi)

693701A Grannspråk, 5 p. (Rossi och gästlektor)

693702A Språkpedagogisk workshop, 5 p. (Kivelä)

693703A Praktisk affärskommunikation, 5 p. (Tahkokorpi)

693704A Valfria ämnesstudier, 220 p. (Rossi)

 

Fördjupade studier, 80 p.

693669Y HOPS – henkilökohtainen opintosuunnitelma 3, 0 p. (endast för huvudämnesstuderande)

Obligatoriska kurser (60–65 p., biämne 40–45 p.):

693622S Pro gradu-avhandling, 40 p. (endast för huvudämnesstuderande) (Rossi)

693648S Mognadsprov (magisterexamen), 0 p. (endast för huvudämnesstuderande)

687001S Biämnesavhandling, 20 p. (endast för biämnesstuderande) (Rossi)

693623S Metodik och seminarium, 10 p. (Lepistö, Kosunen)

693624S Språkfärdighet med retorik, 5 p. (Tahkokorpi)

693705S Språkvård, 5 p. (Lepistö)

693706S Praktik, 5 p. (Tahkokorpi)

 

Valfria kurser (15–20 p., biämne 15–20 p.):

693707S Organisationskultur och -kommunikation, 5 p. (Tahkokorpi)

693708S Interkulturell kommunikation, 5 p. (Tahkokorpi)

693709S Dialektologi, 5 p. (Rossi)

693710S Namnforskning, 5 p.(Rossi)

693711S Semantik, 5 p. (Kosunen)

693712S Skönlitteratur, 5 p. (Kosunen)

693713S Andraspråksinlärning, 5 p. (Lepistö)

693714S Sociolingvistik, 5 p. (Lepistö)

693715S Språkhistoria, 5 p. (Rossi)

693641S Valfri fördjupning, 2–20 p. (Rossi)

693642S Språkpraktik, 3–5 p. (Räknas in i språk- och kommunikationsstudier eller övriga studier.) (Rossi)

 

Biämnet översättning, 25 p.

693644P Introduktion till översättningsvetenskap, 5 p. (Kosunen)

693645P Projektarbete, 5 p. (Kivelä)

693646P Specialområden, 5 p. (Kivelä, Kosunen)

693647P Språk och kultur, 5 p. (Kivelä)

693716P Audiovisuell översättning, 5 p. (Kosunen)

 

Svenska på förskole- och lågstadiet

(ansvarig lärare för hela biämnet: Kivelä)

Grundstudier, 25 p.

693689P Grammatik, 5 p.

693690P Kultur och samhälle, 5 p.

693691P Svensk fonetik med uttal, 5 p.

693688P Språkfärdighet 1, 5 p.

693721P Språkberikad undervisning, 5 p.

 

Ämnesstudier, 35 p.

693684A Grunderna i språkbad, 5 p.

693718A Språkbad och tvåspråkig undervisning, 5 p.

693719A Språktillägnande och flerspråkighet, 5 p.

693696A Språkfärdighet 2, 5 p.

693694A Översättning, 5 p.

693702A Språkpedagogisk workshop, 5 p.

693720A Undervisningspraktik på svenska, 5 p.

 

Detaljerade kursbeskrivningar finns  i Weboodi.

 

Viimeksi päivitetty: 6.9.2018