Disputation

Zea Kingelin-Orrenmaa disputerar fredagen den 4 oktober 2019 i ämnet svenska språket vid Uleåborgs universitet. Hennes avhandling heter Tammerfors som svensk språkö. En etnografisk studie av språkpolicy som praktiker, processer och val  i svenska rum i det inre av Finland. Festligheterna äger rum vid Svenska samskolan i Tammerfors.
 
Som opponent fungerar professor Åsa Palviainen från Jyväskylä universitet och som kustos professor Paula Rossi från Uleåborgs universitet.
 
Avhandlingen har tryckts i begränsad upplaga, men kommer att vara tillgänglig elektroniskt  i Uleåborgs universitets digitala arkiv på adressen  http://jultika.oulu.fi/Record/isbn978-952-62-2261-5 från och med den 24 september 2019.

Viimeksi päivitetty: 6.9.2019