Hallå-projektet

Hallå-projektet arbetar för en levande svenskspråkighet i Finland. Projektet pågår under åren 2018-2021 och finansieras av Svenska kulturfonden. Läroämnet svenska språket vid Uleåborgs universitet deltar i projektet genom att erbjuda utbildning för klasslärare i norra Finland. Utbildningen omfattar språklig träning, språkpedagogik, samarbete och kontakter mellan skolorna.

Kontaktpersoner: professor Paula Rossi och universitetslärare Marja-Leena Kivelä

Viimeksi päivitetty: 17.9.2019