Hakeminen - Att söka studierätt

Tarkat tiedot opiskelijavalinnasta ovat yliopiston opiskelijavalintasivulla.

----

Oulun yliopiston opiskelijoille suunnattu ruotsin kielen sivuainekoe pidetään samassa tilaisuudessa kuin pääaineen valintakoe.

Sivuainekokeen rakenne ja vaatimukset:

1) Ruotsin kielen rakenne ja sanasto. Rakenteiden, kielioppisääntöjen ja termistön hallinnassa edellytetään lukion B-ruotsin mukaisia tietoja ja taitoja.

2) Ruotsin kielen ymmärtäminen ja tuottaminen. Osio pohjautuu kirjalliseen materiaaliin, joka jaetaan valintakoetilanteessa.

Sivuainekokeessa hyväksytyt saavat oikeuden suorittaa ruotsin kielen perusopinnot (25 op) ja aineopinnot (35 op). Pienempien opintokokonaisuuksien suorittaminen ei ole mahdollista.

 

PS: Katso mainosvideomme: https://www.youtube.com/watch?v=zjTL_jfqN-E

Viimeksi päivitetty: 19.12.2019