Suun­tau­tu­mis­vaih­to­eh­dot

Opettaja

Opettajaksi haluava voi hakeutua suorittamaan opettajan pedagogiset opinnot soveltuvuuskokeen kautta ja siten valmistua ruotsin kielen opettajaksi. Yleensä rinnalle valitaan myös jokin toinen kieli (esim. englanti tai saksa).

Lärare

Den som vill bli lärare kan genom lämplighetstest söka sig till lärarens pedagogiska studier och bli ämneslärare i svenska språket. Oftast har man då ett annat språk som biämne (t.ex. engelska eller tyska).

 

Kansainvälisen yritysviestinnän suuntautumisvaihtoehto

on tarkoitettu sellaisille ruotsin kielen maisterivaiheen pääaineopiskelijoille, joista ei tule opettajia ja jotka valmistumisensa jälkeen haluavat työskennellä yrityselämän palveluksessa, esim. tiedottajana tai konsulttina (ks. lisätiedot alla).

Internationell företagskommunikation som inriktningsalternativ

Om du vill bli språk- och kommunikationsexpert inom företagslivet, om du har svenska som huvudämne och om du inte är med i lärarlinjen, kan du söka till inriktningsalternativet Internationell företagskommunikation. Det är en specialisering under magisterstudierna, och den består av följande kurser:

1. Metodik och seminarium (10 p. temat ska ha med nordisk företagskommunikation att göra)
2. Pro gradu (40 p. temat ska ha med nordisk företagskommunikation att göra)
3. Praktik (5 p.)
4. Språkfärdighet med retorik (5 p.)
5. Språkvård (5 p.)
6. Interkulturell kommunikation (5 p.)
7. Organisationskultur och -kommunikation (5 p.)
8. En valfri kurs (5 p.) i fördjupade studier i svenska språket (nordisk filologi).
Därtill ska magisterexamen (allt som allt 120 p.) innehålla ett passande biämne som turism, finska, kommunikation eller ekonomi.

Efter att du har avlagt dina ämnesstudier i svenska språket, kan du lämna in din fritt formulerade ansökan med officiellt studieutdrag till Anne Saarijärvi. I ansökan ska du argumentera för varför man borde välja just dig och berätta om vad du vill jobba med efter studierna.

 

Kääntämisen sivuainekokonaisuus

Ruotsin kielen opiskelija voi valita sivuaineekseen kääntämisen (25 opintopistettä). Kääntämisen sivuaineen tarkoituksena on antaa opiskelijalle kääntämisen perustiedot ja -taidot teorian ja käytännön kautta. Opintokokonaisuus on tarkoitettu erityisesti niille, jotka haluavat tehdä käännöstöitä. 

Biämnet översättning

Den som har studierätt i svenska språket kan inkludera biämnet Översättning (25 studiepoäng). Biämnets syfte är att ge den studerande grundläggande kunskaper i översättning genom teori och praktik. Utbildningen vänder sig främst till dem som tänker sig översättning som framtida yrke eller bisyssla.

 

 

 

Viimeksi päivitetty: 20.8.2019