Praktik

SPRÅKPRAKTIK

Kursen 693642S Språkpraktik (3-5 p.) är obligatorisk för alla huvudämnesstudenterna i svenska språket. Språkpraktiken kan avläggas genom deltagande i nordisk språkkurs (3-4 veckor) eller genom minst en månads vistelse i en miljö där det talas något nordiskt språk. Studiepoängen placeras i allmänna språk- och kommunikationsstudier. För språkpraktiken ansvarar professor Paula Rossi.

 

PRAKTIK

Kursen 693706S Praktik (5 p.) är obligatorisk för de huvudämnesstudenter som inte är med i lärarutbildningen. Det är fråga om en arbetspraktik, som kan göras antingen i hemlandet eller utomlands.

Från och med januari 2017 räcker det med att göra en praktik på fyra veckor (sammanlagt ca 160 arbetstimmar), för att kunna få fem studiepoäng för kursen Praktik under våra fördjupade studier. Idén är att studenten får en praktikplats där hen kan träna sådana färdigheter och kunskaper som hen har skaffat på universitetet, och att hen efter studierna har det enklare att hitta jobb (tack vare arbetserfarenheten från ”den egna branschen”).

Studenten ska själv försöka hitta ett jobb/en praktikplats, men den praktikansvariga läraren hjälper vid behov. När det gäller kursen Praktik inom vårt läroämne så ställs ett krav på att studenten åtminstone då och då ska kunna använda svenska/norska eller danska på jobbet i en eller annan form (telefonrådgivning, översättning, informationssökning på svenska e.d.).

Före praktikperioden ska studenten kontakta den praktikansvariga läraren för att kontrollera att praktikplatsen/-arbetsuppgifterna är passande. Studenten skriver också en praktikplan (som läraren och arbetsgivaren kommenterar) innan praktiken. Efter praktiken skriver studenten i sin tur en svenskspråkig praktikrapport. Efter att praktikanten har levererat både rapporten och arbetsintyget till läraren, får hen studiepoängen (5 p.).

Om praktiken varar längre (minst 2 månader) och om lönen är minst 1 211,00 euro per månad (situationen år 2019), kan arbetsgivaren beviljas ett praktikstöd på 1 600 euro, som betalas till arbetsgivaren efter praktiken (efter att arbetsgivaren har betalat studenten lönen normalt). Detta är möjligt enbart om studenten har sökt praktikbidrag för arbetsgivaren via SoleMOVE i förväg/innan praktiken och fått grönt ljus. Universitetet kan emellertid inte garantera något praktikstöd till alla arbetsgivare som via studenten har sökt stödet, vilket ska hållas i minnet. Se mer info om praktikstöd på <http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/opinnot/harjoittelu-suomessa>.

MER INFORMATION: https://www.oulu.fi/yliopisto/node/34851

OBS. Om praktiken varar t.ex. dubbelt så länge som krävs, t.ex. just två månader, kan hen också få kursen 010143P Työkokemus (5 p.) godkänd.

Praktikansvarig lärare: Anne Saarijärvi

Humanistiska fakulteten
PL 1000
FI-90014 OULUN YLIOPISTO
 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liitteet: 

Viimeksi päivitetty: 2.7.2019