Opintojen jälkeen

Ruotsin kielen aineenopettajakoulutus antaa pätevyyden toimia ruotsinopettajana eri kouluasteilla.

Ruotsin kielen pääaineopinnot ilman aineenopettajakoulutusta eivät sinällään valmista mihinkään tiettyyn ammattiin, vaan opiskelijan työllistymiseen vaikuttavat sellaiset seikat kuin

 • tutkinnon rakenne (pää- ja sivuaineyhdistelmät)
 • harrastuneisuus
 • persoonallisuus
 • opiskeluaikana hankitut verkostot.

Omilla valinnoillasi on siis suuri merkitys työllistymisen kannalta! Opintojen aikana laadittava henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS), jonka laadit omaopettajasi kanssa, on tärkeä urasuunnittelun työväline.

Oulun yliopiston Opiskelu- ja uraohjaus antaa tukea urasuunnitteluun ja työnhakuun.
Katso myös seuraavat hyödylliset linkit:

 • http://www.foreammatti.fi/index (verkkopalvelu, jonka tavoitteena on lyhentää työnhakuun käytettyä aikaa)
 • http://www.urasampo.fi (Urasammon tavoitteena on esim. koulutustilaisuuksien avulla edistää korkeakoulutettujen sekä yliopisto- ja korkeakouluopiskelijoiden työllistymismahdollisuuksia ja työelämäosaamista)

Oulun yliopistossa ruotsia opiskelleiden työnimikkeitä ovat mm.

 • opettaja
 • kääntäjä
 • tulkki
 • kuntatiedottaja
 • projektipäällikkö
 • viestintäsuunnittelija
 • myynti- ja asiakkuuspäällikkö
 • dokumentaatiokoordinaattori
 • konsultti
 • viestintäalan yrittäjä
 • communications leader.

Viimeksi päivitetty: 11.1.2019