Alumnit

Alumnilla tarkoitetaan jonkin oppilaitoksen entistä opiskelijaa. Mikäli olet valmistunut meiltä ja kiinnostunut tekemään yhteistyötä kanssamme esimerkiksi vierailevana luennoitsijana, mentorina tai konsulttina, ole yhteydessä professori Paula Rossiin: paula.rossi(at)oulu.fi. Jos puolestaan haluat mukaan koko Oulun yliopiston alumniverkostoon, joka järjestää mm. alumnitapaamisia, voit laittaa viestiä osoitteeseen alumni(at)oulu.fi.

Alla on muutamien alumniemme mietteitä saamansa koulutuksen merkityksestä työelämässä:
 

"Korkeakoulututkinto on ollut vaatimuksena kaikkiin hakemiini työpaikkoihin. Monipuolinen tutkinto ja oma kiinnostuneisuus/harrastuneisuus luo useita mahdollisuuksia työelämää ajatellen. Kieliä osaavana humanistina pärjää hyvin maailmallakin. Ja harva nykyään osaa ruotsia kunnolla - joten kaksikielisessä Suomessa riittää työsarkaa pohjoismaisen filologian pääaineeksi valinneille."
Jenni, tiedottaja-markkinoija-opettaja

"Työelämässä olen mitä erikoisimmissa tilanteissa törmännyt siihen, että ruotsin taitoa on tarvittu - niin mainostoimistossa kuin IT-firmassakin. Pohj. fil. on myös hyvä tapa erottautua, toisen kotimaisen kielen hallinta on aika harvinainen ja arvostettu taito työmarkkinoilla (ainakin meilläpäin..). Nykymaailmassa markkinointiviestintä on enenevässä määrin verkossa, mikä osaltaan lusää tarvetta kielitaitoiselle työvoimalle - yhä useampi viesti halutaan kohdentaa tietylle vastaanottajaryhmälle, oli tämä sitten minkä kielinen tai sijaitsee missä tahansa."
Nina, projektijohtaja

"Pohjoismaisia kieliä tarvitaan niin julkisella kuin yksiytiselläkin sektorilla. Vahva ruotsin kielen taito auttaa pärjäämään kansainvälisissä tehtävissä Pohjoismaisessa yhteistyössä. Tehtäväkenttä on laaja, ja kielitaitoa tarvitaan myynnissä ja markkinoinnissa, viennissä ja viestinnässä. Lisäksi kääntäjille ja tulkeille löytyy aina töitä! Korkeakoulututkintoni pohjoismaisissa kielissä yhdistettynä sopiviin sivuaineisiin avasi minulle ovet muihin Pohjoismaihin. Pari vuotta vietin vientitehtävissä kansainvälisessä yrityksessä Oulun seudulla toimien Ruotsin ja Norjan tytäryhtiöiden yhteyshenkilönä. Tällä hetkellä toimin yrittäjänä kielipalveluita tuottavassa yrityksessä, ja viihdyn mainiosti! Työni vie minut säännöllisesti työmatkoille muihin Pohjoismaihin."
Kajsa, kääntäjä/tulkki

"Ikävä kyllä omalla kohdallani juuri pohj.fil. opinnot eivät ole juurikaan vaikuttaneet työtehtäviin, sillä en ole päässyt vuosikausiin käyttämään ruotsia oikein missään hommassa.  Kansainvälisen yritysviestinnän koulutusohjelman monipuoliset opinnot + korkeakoulututkinto yleensäkin on kuitenkin auttaneet uralla merkittävästi. Pohjoismaisen filologian opinnoissa tarkastellaan syvällisesti kielen, kulttuurin ja kansallisen identiteetin rakenteita ja opetetaan perinpohjainen, "tutkijamainen" työskentelytapa. Työssäni projektivastaavana em. työsktentelytavan hallitsemisesta on hyötyä etenkin suurten projektien kohdalla, jolloin on tärkeää samanaikaisesti sekä hallita kokonaisuutta että paneutua irrallisiin yksityiskohtiin."
Karoliina, viestintäsuunnittelija ja projektivastaava, johtoryhmän jäsen

"Yliopistotutkinnosta (filosofian maisteri) ja viestinnän opinnoista on ollut hyötyä työpaikan saannissa ja erityisesti oman työn kehittämisessä ja uralla eteenpäin pääsemisessä. Yrittäjänä ollessani sain myös hankittua töitä yritykselle kun tutkinto pisteytettiin esimerkiksi kun palveluita kilpailutettiin. Pohjoismaisen filologian ja viestinnän opinnot ovat antaneet tutkivan ja kriittisen näkökulman, josta on hyötyä suunnittelu- ja projektinjohtotehtävissä sekä esimiestyöskentelyssä. Työnantajat arvostavat korkeakoulututkintoa ja siitä on ollut etua erityisesti sellaisilla aloilla, joissa korkeakoulututkintoa ei perinteisesti ole arvostettu. Nykypäivänä työn monimuotoisuus ja haasteellisuus kuitenkin vaativat monipuolista ymmärrystä, osaamista ja kykyä perehtyä nopeasti uusiin tehtäviin: tähän yliopisto-opinnot antavat hyvät valmiudet. Varsinaisen ammattiosaamisen oppii sitten työelämässä."
Heidi, Myynti- ja asiakkuuspäällikkö, johtoryhmän jäsen

"Kielitaidosta on aina äärettömän paljon hyötyä kansainvälisissä tehtävissä, lisäksi kannattaa kiinnittää erityisen paljon huomiota sivuainevalintoihin - niiden avulla saa työllistymisen kannalta arvokasta lisäosaamista. Korkeakoulututkinto yleensäkin on usein ehdoton edellytys moniin mielenkiintoisiin töihin,täältä Washingtonin näkökulmasta sanoisin, että maisterin paperit ovat aivan must!"
Maija - konsultti, Washington DC

 

Viimeksi päivitetty: 29.7.2019