University of Oulu, 2016

KÄYNNISSÄ: Arviointitori - Kehitä ja jaa arviointiosaamistasi, 5 op

Kenelle?

Koulutuksen kohderyhmänä ovat esi- ja peruskouluopettajat, opetus- ja kasvastusalan yliopisto-opettajat sekä opettajaopiskelijat. Koulutukseen otetaan kymmenen osallistujaa kustakin kohderyhmästä (yhteensä 30 osallistujaa).

Mitä?

Koulutuksessa perehdytään formatiivisen arvioinnin merkitykseen oppimisen tukemisessa. Lisäksi tarkastellaan sekä arvioidaan erilaisia formatiivisen arvioinnin menetelmiä ja kehitetään niitä monitahoisessa yhteistyössä. Kehitettyjä arvioinnin menetelmiä/työkaluja kokeillaan koulutuksen aikana käytännössä. Kehitystyön tulokset esitellään 2. joulukuuta järjestettävässä Arviointitori -tapahtumassa, joka tulee olemaan avoin myös muulle opetus- ja kasvatusalan henkilöstölle. Tapahtumasta tiedotetaan lisää lähempänä sen ajankohtaa.

Miten?

Koulutus sisältää kaksi lähitapaamista sekä osallistumisen Arviointitori -tapahtumaan. Lähitapaamiset sisältävät asiantuntija-alustuksia ja työskentelyä aihepiirin parissa. Lähitapaamisten lisäksi koulutus sisältää ryhmä- ja verkkotyöskentelyä sekä itsenäistä aihepiiriin perehtymistä. Koulutuksessa on tarkoitus muodostaa kolmen hengen ryhmiä, joihin jokaiseen kuuluu opiskelija, kentän opettaja ja yliopisto-opettaja. Ryhmät kehittävät vähintään yhtä arvioinnin työvälinettä sekä jakavat kokemuksia sen toimivuudesta ja käytettävyydestä. Kurssin päätteeksi ryhmät esittelevät kehittämistöitään Arviointitori -tapahtumassa sekä Arviointitori -verkkosivuilla.

Lähitapaamisten ajankohdat ovat seuraavat:

Maanantai 16.9. klo 13-16

Tiistai 15.10. klo 13-16

Maanantai 2.12. klo 12-17 / Arviointitori -tapahtuma klo 13-16

 

Koulutus on osa KAARO-verkoston toimintaa ja sen rahoittaa OKM