FutureDigiHealth -opintokokonaisuus 25 op

Mitä

FutureDigiHealth - digitaaliset sosiaali- ja terveyspalvelut 25 op antaa laajan katsauksen tämän päivän ja tulevaisuuden terveydenhuoltojärjestelmään. Opintojen aikana syvennytään digitalisoituvan palvelujärjestelmän ilmiöihin sekä perehdytään siihen, miten digitalisaatio on edennyt maailmassa. Virtuaalisairaalat, etävastaanotot ja digihoitopolut ovat jo nykypäivää, samoin sähköiset terveystarkastukset. Opinnoissa syvennytään digitalisaation haasteisiin ja tuloksellisuuteen sekä potilas-/asiakastyön sujuvuuteen. Opinnot suoritettuaan opiskelija osaa analysoida digitaalisuuden tarpeita terveydenhuollossa, hyödyntää digitaalisia ratkaisuja omassa toiminnassaan ja tunnistaa eettisiä tekijöitä digitaalisessa terveydenhuollossa.

Opintokokonaisuuden keskeinen sisältö:

1. Asiakkuus digitaalisessa sote-palvelujärjestelmässä 5 op

2. Basics in eHealth 5 op

3. Digiosaaminen sosiaali- ja terveydenhuollossa 5 op

4. Johtaminen digitaalisessa sote-palvelujärjestelmässä 5 op

5. Digitaaliset ratkaisut sote-alan koulutuksessa 5 op

Tarkemmat opintojaksokohtaiset kuvaukset opetussuunnitelmassa.

Kenelle

FutureDigiHealth on tarkoitettu kaikille aiheesta kiinnostuneille sosiaali-ja terveydenhuollon ammattilaisille. Hakijalta ei edellytetä aikaisempaa kokemusta teknologisten ratkaisujen hyödyntämisestä sosiaali- ja terveydenhuollossa. Opintokokonaisuuden voi liittää Oulussa suoritettavien terveystieteiden opintojen sivuaineeksi tai muuhun opintorekisteriin.

Miten

Opinnot toteutetaan verkko-opintoina ja ne on mahdollista suorittaa työn ohessa.