KÄYNNISSÄ: Iloa varhennettuun kielen opetukseen, 4 op

Kenelle?

Koulutus on tarkoitettu luokan- ja aineenopettajille, jotka opettavat tai tulevat opettamaan kieliä alakoulussa, erityisesti vuosiluokilla 1-2.

Mitä ja miten?

Sisällöt:
- Opetussuunitelman mukainen kieli- ja kulttuuritietoisuus luokilla  1-2
- Maailmankansalaisen polku
- Työkaluja varhennettuun opetukseen

Koulutuksessa perehdytään opetussuunnitelman mukaiseen kieli- ja kulttuuritietoisuuteen sekä esitellään Oulun kaupungin maailmankansalaisen polkua. Koulutuksessa perehdytään opetussuunnitelman tavoitteisiin ja sisältöihin vuosiluokilla 1-2, varhennetun kielten opettamisen malleihin ja toiminnallisiin vinkkeihin.

Koulutus sisältää neljä lähiopetuspäivää  (2.9, 1.10, x.11 ja 4.12) ja soveltavia tehtäviä. Koulutuksessa hyödynnetään Moodle-ympäristöä ja verkon materiaaleja. Kouluttajana toimii kehittäjäopettaja Pauliina Kanervo Oulun kaupungin Sivistys- ja kulttuuripalveluista.

Koulutus on osa varhennetun kielten opetuksen täydennyskoulutussarjaa, jossa järjestetään myös seuraavat kurssit:

Repetera svenska! Ruotsin kertauskurssi perusasteen opettajillle, 4 op, syksy 2019
Revise English! Englannin kertauskurssi perusaseteen opettajille, 4 op, syksy 2019
Lapsen kielitaidon kehittymisen tukeminen –online, 4op, kevät 2020

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Koulutuksen rahoittaa OPH