ILMOITTAUDU: Tietonikkariksi - informaatiolukutaidon osaamista opettajille, 5 op

Kenelle?

Yläkoulun ja toisen asteen opettajille.

Mitä?

Koulutuksen tavoitteena on parantaa opettajien osaamista informaatiolukutaidon opettamisessa ja antaa välineitä tiedon kanssa työskentelyyn.

Sisältö ja aikataulu:

Orientaatio (1 viikko)

1. Informaatiolukutaito ja sen lähikäsitteet (2 viikkoa)

  • Informaatiolukutaito käsitteenä
  • Informaatiolukutaito ja OPS

2. Informaatiolukutaidon prosessi ja sen ohjaaminen (3 viikkoa)

  • tiedonhankinta osana oppimisprosessia
  • tiedonlähteiden valinta, vertailu ja arviointi
  • nettilukemisen ohjaaminen ja tiedon kanssa työskentely

3. Informaatiolukutaidon soveltaminen omaan työhön (3 viikkoa)

Palaute ja arviointi (1 viikko)

Miten?

Koulutus on paikkakunnasta riippumaton ohjattu ja aikataulutettu verkkokoulutus. Oppimisalustana on Moodle-ympäristö.