JOOKA - Johtamisosaamista opetus- ja kasvatusalalle, 15 op

Toteutusajankohta:

30.8.2018 - 30.9.2019

Toteutusmuoto: Monimuotokoulutus
Toteutuspaikka:

Lähiopetuspäivät (3 kpl) Oulussa

Osallistujamäärä: 50 (25 paikkaa varhaiskasvatuksen esimiehille ja 25 paikkaa koulun esimiehille)
Hinta: Osallistujille ilmainen
Yhteyshenkilö:

Satu Soila ja Tarja Tervola

Ilmoittautuminen:

Ilmoittautuminen 10.8.2018 mennessä. Opiskelijapaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Huom! ryhmä on täynnä, mutta voit ilmoittautua peruutuspaikalle.

Kenelle? 

Koulutus on tarkoitettu varhaiskasvatuksen ja yleisissivistävän opetuksen esimiestehtävissä (esim. rehtorit, apulaisrehtorit, päiväkotiesimiehet, tiiminvetäjät) toimiville.

Mitä ja miten?

 Koulutuksen tavoitteena on:

 • Vahvistaa opetus- ja kasvatusalan esimiesten osaamista ajankohtaisissa johtamisen teemoissa
 • Tukea oman johtajuuden reflektointia ja kehittämistä, itsensä johtamista ja työssä jaksamista
 • Edistää työyhteisöjen kehittymistä johtamisen kautta hyvinvoiviksi, oppiviksi ja kehittyviksi yhteisöiksi
 • Tukea ops:n ja vasu:n jalkauttamisen johtamista ja uuden toimintakulttuurin kehittämistä
 • Kannustaa esimiehiä keskinäisten verkostojen muodostamiseen ja osaamisen jakamiseen.

Koulutus toteutetaan joustavana monimuotokoulutuksena. Siihen sisältyy yhteensä kolme lähiopetuspäivää, ohjattua vuorovaikutteista verkkotyöskentelyä sekä soveltavia osallistujien työhön sidottuja tehtäviä.

Koulutusosiot sisältöineen ovat seuraavat:

1. Ihmisten johtamisella hyvinvoivaan ja oppivaan yhteisöön, 4 op (elokuu-joulukuu 2018)

Osio on kaikille osallistujille yhteinen. Siihen sisältyy yksi lähiopetuspäivä sekä yhteisöllistä verkkotyöskentelyä.

Sisältöteemat:

 • Positiivisen psykologian soveltaminen ihmisten johtamisessa
 • Arvostava ja välittävä johtaminen
 • Rakentava vuorovaikutus ja kohtaaminen.
 • Yhteisöllinen hyvinvoinnin johtaminen
 • Ihmisten kohtaaminen muutoksessa
 • Muutosrohkeuden vahvistaminen työyhteisössä
 • Oppiva yhteisö toimintakulttuurin perustana
 • Jaetusta johtajuudesta yhteisölliseen johtajuuteen
 • Osallistamisella osaamiset ja vahvuudet hyötykäyttöön

2. Uusi toimintakulttuuri -haasteista toiminnaksi, 5 op (tammikuu-toukokuu 2019)

Osio toteutetaan erikseen varhaiskasvatuksen ja yleissivistävän koulutuksen osallistujille. Osiossa paneudutaan johtamisen haasteisiin toimintakulttuurin näkökulmasta. Siihen sisältyy kaksi lähiopetuspäivää, verkkotyöskentelyä, toimintakulttuuriin liittyvä kehittämisteko omassa työyhteisössä sekä siihen liittyvää asiantuntijakonsultointia 2h/osallistujan työyhteisö (verkko-/lähitapaaminen).

Sisältöteemat/yleissivistävä:

 • Uusi toimintakulttuuri
 • OPS:n toimeenpanossa tarvittava kehittäminen
 • Strategialähtöinen pedagoginen johtaminen
 • Oppimisympäristöjen kehittäminen sekä digitalisaatio.

Sisältöteemat/varhaiskasvatus:

 • Uusi toimintakultuuri
 • Vasu:n toimeenpanossa tarvittava kehittäminen
 • Pedagoginen johtaminen varhaiskasvatuksessa
 • Oppimisympäristöjen kehittäminen sekä digitalisaatio.

3. Opetus- ja kasvatusalan johtamisen päivänpolttavia teemoja, 6 op (tammikuu-syyskuu 2019)

Osiossa on kahden opintopisteen laajuisia, kokonaan verkossa toteutettavia, itseopiskeluun perustuvia sisältömoduuleita. Jokainen valitsee oman kehittämistarpeen mukaan näistä kolme. Moduulit sisältävät materiaaleja sekä omaan työhön sovellettavia tehtäviä ja ne voi opiskella omaan tahtiin annettuna ajanjaksona.

Moduulien (2 op) sisältöteemat:

 • Osallistava strateginen johtaminen opetus- ja kasvatusalalla
 • Turvallisuuden johtaminen arjessa
 • Suunnitelmallinen henkilöstön osaamisen hallinta ja kehittäminen
 • Itsensä johtaminen hyvän johtamisen perustana
 • Haastavat kohtaamiset johtamistyössä 
 • Yhteisöllinen pedagoginen johtajuus

Koulutuksen rahoittaa opetushallitus. Oikeudet muutoksiin pidätetään.

 

 

   
   

Viimeksi päivitetty: 3.8.2018