KIRJAUDU MUKAAN: Konkretiaa ja vaikuttavuutta matematiikan opetukseen

Kenelle?

 

Koulutuskokonaisuus on ensisijaisesti suunnattu esiopetuksen-, luokan-, aineen- ja erityisopettajille. Koulutus on tarkoitettu itseopiskeluun, joten tässä kokonaisuudessa ei ole ohjausta. 
 
Koulutuskokonaisuuteen on jatkuva itsekirjautuminen 20.1. 2020 alkaen, kokonaisuuksia voi suorittaa omaan tahtiin 31.12.2022 saakka.
 

Koulutuskokonaisuuden tavoitteet

 
•  rakentaa opettajan ymmärrystä matemaattisen osaamisen kehittymisestä esiopetuksesta toiselle asteelle,
•  keskittyä menetelmiin, joilla kehitetään oppilaan loogista, täsmällistä ja luovaa matemaattista ajattelua,
•  antaa osallistujille välineitä, joilla pystytään tukemaan oppilaiden matemaattisten ajattelun taitojen kehittymistä ja
•  tuoda lisää konkreettisuutta ja toiminnallisuutta matematiikkaan.
 

Mitä ja miten?

 
Koulutuskokonaisuus koostuu kursseista, jotka sisältävät verkkovideoluentoja sekä osallistujien työhön sidottuja, itsenäisesti toteutettavia soveltavia tehtäviä. Koulutuksessa ei ole ohjausta. Osallistuja voi koota itselleen sisällöiltään ja laajuudeltaan sopivan kokonaisuuden.
 
Koulutuskokonaisuus toteutetaan itseopiskeluna Moodle-ympäristössä. Koulutukseen on jatkuva itsekirjautuminen 20.1. 2020 alkaen. Osallistuja luo itselleen tunnuksen Moodle-ympäristöön. 
 
Kursseja voi suorittaa omaan tahtiin 31.12.2022 saakka. Suoritetuista kursseista saa sähköisen osallistumismerkin.
 

KOULUTUSKOKONAISUUDEN SISÄLLÖT

 
Yleiskatsaus matematiikan opetukseen, 3 op
• Yleiskatsaus matematiikan oppimisen ja opetuksen tilanteeseen
• Matemaattisen osaamisen rakentuminen
• Motivaatiotekijät
• Kielitietoisuus matematiikassa
• Matematiikan oppimisvaikeudet
 
Konkretiaa ja vaikuttavuutta esi- ja alkuopetuksen matematiikkaan, 3 x 2 op
Luvut (2 op): Saat näkökulmia kohdata oppilaasi heidän taitotasonsa huomioiden lukukäsitteen kehittymisessä.
Laskutoimitukset (2 op): Perehdyt peruslaskutoimitusten toiminnalliseen opettamiseen esi- ja alkuopetuksessa.
Geometria ja mittaaminen (2 op): Saat välineitä opettaa geometriaa ja mittaamista toiminnallisesti oppilaan omakohtaiseen kokemukseen perustuen.
 
Konkretiaa ja vaikuttavuutta matematiikan opetukseen luokilla 3-6, 3 x 2 op
Luvut (2 op): Saat keinoja monipuolistaa murto- ja desimaalilukujen opetusta oppilaan lähtötaso huomioiden.
Laskutoimitukset (2 op): Perehdyt peruslaskutoimitusten toiminnalliseen opettamiseen vuosiluokilla 3-6.
Geometria ja mittaaminen (2 op): Tutustut joihinkin uusiin tapoihin opettaa geometrian ja mittaamisen peruskäsitteitä.
 
Konkretiaa ja vaikuttavuutta matematiikan opetukseen luokilla 7-9, 3 x 2 op
Lukujen ja laskujen kertaus (2 op): Opit luomaan lukujen ja laskutoimitusten jatkumon alakoulusta yläkouluun
Yläkoulun uusia aiheita (2 op): Opettelet uusia näkökulmia muutamien yläkoulun sisältöalueiden opettamiseen toimintameriaalien avulla.
Ongelmanratkaisu ja algoritminen ajattelu (2 op): Tutustut ongelmanratkaisuun ja algoritmiseen ajatteluun työskentelyn taitojen loogisten palojen avulla.
 
Soveltavat kurssit, 4 x 2 op:
Ohjelmoinnillinen ajattelu ja ohjelmointiympäristöt, 2 op
Kamerakynä menetelmänä matematiikan opetuksessa, 2 op
Matematiikka lukiossa ja ammatillisella toisella asteella, 2 op
Matematiikan oppiminen varhaiskasvatuksessa, 2 op