ILMOITTAUDU: Metallia lisäävät valmistusmenetelmät (3D tulostus)

Tervetuloa oppimaan uutta metallia lisäävistä valmistusmenetelmistä ja niillä valmistetuista tuotteista. Kurssilla saa hyvän yleiskäsityksen siitä mihin metalleja lisäävät valmistusmenetelmät soveltuvat ja miten niitä voi hyödyntää liiketoiminnassa nyt ja tulevaisuudessa.

Metallia lisäävät valmistusmenetelmät (3D tulostus) on kurssi, jolla tehdään katsaus metallia lisääviin valmistusmenetelmiin ja niillä valmistettuihin tuotteisiin. Kurssilla esitellään alan mahdollisuudet, hyvät puolet ja rajoitteet. Kurssilla saa hyvän yleiskäsityksen siitä mihin metalleja lisäävät valmistusmenetelmät soveltuvat ja miten niitä voi hyödyntää liiketoiminnassa nyt ja tulevaisuudessa. Kurssi antaa mahdollisuuden tutustua syvällisemmin aihealueeseen eri näkökulmista, kuten suunnittelijan, tuotannon tai myynnin ja oston roolista käsin.

Hyödyt

Kurssi on merkittävä, koska resurssiniukkuus, globalisaatio ja ilmastonmuutos lisäävät painetta muuttaa maailmaa teknologioiden avulla. Teknologiaa itseään kiinnostavampaa ja tärkeämpää on usein se, mitä ongelmia teknologioilla voidaan ratkaista. Kurssin käytyään oppija ymmärtää erilaisten metalleja lisäävien valmistusmenetelmien mahdollisuudet ja ymmärtää mihin ne soveltuvat ja miten niitä voi hyödyntää liiketoiminnassa. Metallia lisäävät valmistusmenetelmät -kurssi voi avata uusia liiketoimintamahdollisuuksia, koska tällä kurssilla oppija saa käsityksen erilaisten metallia lisäävien valmistusmenetelmien tämän hetken tilanteesta ja tulevaisuudennäkymistä. Kurssin käytyään oppija voi myös löytää uutta suuntaa omalle urapolulleen.

Kohderyhmä

Tekniikan alan ammattilaiset, konsultit, yrittäjät, lukiolaiset ja muut aiheesta kiinnostuneet

Toteutustapa ja oppimateriaalit

Kurssi on ajasta ja paikasta riippumaton verkkokurssi, joka toteutetaan Moodle oppimisympäristössä. Kurssimateriaali koostuu erilaisista artikkeleista ja luentovideoista. Lisämateriaalit -osuus sisältää alan standardeja, eri lähteistä saatavilla olevia ohjeita ja muuta mielenkiintoista luettavaa ja katsottavaa. Voit ilmoittautua kurssille milloin vain ja suorittaa sen 3kk:n kuluessa aloituksesta.