KÄYNNISSÄ: Pedagogiset asiakirjat - miten kirjoitan esiopetusikäisestä lapsesta? -online, 5 op

Kenelle?

Koulutus on suunnattu esiopetuksen opettajille.

Mitä?

Koulutuksen tavoitteena on perehtyä lapsilähtöiseen kirjoittamiseen esiopetussuunnitelman perusteiden mukaisesti sekä kasvun ja oppimisen tuen toteuttamiseen liittyviin tavoitteisiin ja järjestelyihin. 

Koulutus koostuu kolmesta jaksosta sekä niihin liittyvistä etäluennoista, videoalustuksista ja oppimistehtävistä. Koulutettavien työskentelyä ohjataan vuorovaikutteisesti verkkoympäristössä pedagogisten asiakirjojen kirjoittamiseen liittyvien oppimistehtävien välityksellä.

1. jakso: Kasvun ja oppimisen tuki (27.01.2020 - 09.02.2020):
- Tuen muodot ja tuen järjestämisen periaatteet
- Esiopetuksen pedagogiset asiakirjat
Verkkoluento: to 30.1.2020 klo 15.00-15.45

2. jakso: Lapsen ja huoltajan osallisuus pedagogisissa prosesseissa (10.02.2020 - 08.03.2020):
- Lapsilähtöinen kirjoittaminen
- Tavoitteiden asettaminen
- Sitoutuminen asetettuihin tavoitteisiin ja toimintatapoihin
Verkkoluento: ke 12.2.2020 klo 15.00-15.45

3. jakso: Sanat identiteetin rakentajina ja lapsen oman äänen näkyväksi tekeminen (09.03.2020 - 29.03.2020):
- Sanat ja identiteetti, kielenkäyttö
- Lapsen toiminnan kuvaaminen
- Lapsen vahvuuksien kirjaaminen, pois ongelmakeskeisyydestä
- Lapsen kokonaistilanteen kuvaaminen

4. Palauteviikko (30.03.2020 - 05.04.2020)