Hankintatoimen koulutusohjelma 2021-2022

Mitä?

Koulutusohjelmassa luodaan kokonaisvaltainen kuva hankintatoimen strategisesta ja taloudellisesta merkityksestä organisaatiolle. Koulutus tarjoaa työkaluja hankintatoimen menestyksekkääseen johtamiseen organisaation liiketoimintastrategian mukaisesti. Opit ymmärtämään kyvykkään hankintaorganisaation tarjoamat mahdollisuudet ja opit soveltamaan kokonaiskustannusajattelua hankintatoimen kehittämisessä. Lisäksi ymmärrät elinkaariajattelun ja vastuullisuuden merkityksen erityisesti hankintojen riskien hallinnan näkökulmasta ja opit kehittämään hankintaorganisaation osaamista laaja-alaisesti hankintastrategian tavoitteiden mukaisesti.

Kenelle?

Koulutus on tarkoitettu hankintatoimen tehtävissä työskenteleville tai niihin haluaville koulutustaustasta riippumatta. Opetuskieli on suomi.

Miten?

Hankintatoimen koulutusohjelma toteutetaan vuosien 2021-2022 niin, että syyslukukaudella on lähiopetusta viisi kertaa ja kevätlukukaudella opetus ja ohjaaminen toteutetaan etänä.

Kevätlukukaudella opiskelijat toteuttavat työelämäprojektin, jossa painottuu käytännön työelämän kehittäminen hankintatoimen näkökulmasta. Työskentelytapa on itsenäinen ja opiskelija sitoutuu projektiin annetun aikataulun puitteissa (tammi-toukokuu 2022). Kurssin vastuuopettaja ohjaa jokaisen opiskelijan työtä yksilöllisesti ja antaa säännöllisesti palautetta työelämäprojektin etenemisestä. Koko koulutusohjelman laajuus on 20 opintopistettä Syksyllä 10op, keväällä 10op) ja opiskelija saa hyväksytysti suoritetusta koulutuksesta todistuksen.

Pääkouluttajana toimii tohtorikoulutettava, KTM Marika Tuomela-Pyykkönen. Tuomela-Pyykkönen on hankintaosaamiseen ja hankintaorganisaation kehittämiseen perehtynyt tutkija ja kouluttaja, jolla on myös laaja käytännön kokemus hankintatoimen tehtävistä eri teollisuudenaloilta. Hän kehittää väitöskirjatutkimuksessaan hankintakyvykkyysmallia strategisen hankintajohdon päätöksenteon tueksi ja toimii lisäksi johtavan kansainvälisen hankintatoimen tiedeyhteisön, IPSERAn, johtoryhmässä. Hänellä on tutkijakoulutuksen ja käytännön hankintatoimen tehtävien lisäksi opettajan pedagoginen pätevyys.

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/marika-tuomela-pyykkonen/