ILMOITTAUDU: Teknologiatuettu oppiminen varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa -online, 5 op (syksy 2020)

Kenelle?

Koulutus on suunnattu työssä oleville varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen opettajille.

Mitä?

Koulutuksen tavoitteena on
•    perehtyä vuorovaikutuksen tukemiseen teknologian äärellä ja välityksellä
•    tutustua peleihin ja pelillisyyteen pedagogisena työvälineenä
•    oppia teknologian avulla dokumentoimaan ja tekemään oppimista näkyväksi
•    perehtyä teknologiatuettuun oppimiseen varhaiskasvatussuunnitelman ja esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden näkökulmasta.

Miten?

Koulutus toteutetaan valtakunnallisena verkkokurssina Moodlessa. Koulutuksessa ei ole lähitapaamisia. Opinnot koostuvat verkkovideopuheenvuoroista, erilaisiin materiaaleihin perehtymisestä sekä omaan työhön sovellettavista tehtävistä. Osallistujia ohjataan verkossa koko koulutuksen ajan. Kouluttajana toimii KT Pekka Mertala ja verkkotuutorina LTO Hennika Tervonen.

Koulutuksen rakenne ja aikataulu (7 viikkoa):

19.10. - 25.10. Valmistautuminen opintojaksolle, 1 vko

26.10. - 1.11. Orientaatioviikko, 1 vko
- sisältää aloituswebinaarin to 29.10. klo 17-18.30

2.11. - 15.11. Sisältöjakso I, 2 vkoa

16.11. - 29.11. Sisältöjakso II, 2 vkoa

30.11. - 6.12. Palauteviikko, 1 vko
- sisältää lopetuswebinaarin to 3.12. klo 17-18.30

Koulutuksen rahoittaa Opetushallitus.

Koulutus on osa Varhaiskasvatus digitalisoituvassa maailmassa -täydennyskoulutushanketta, jossa toteutetaan seuraavat koulutusosiot:
Digitaalinen teknologiakasvatus varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa, 5 op, kevät 2020
Mediakasvatus ja monilukutaito varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa, 5 op, syksy 2020