PÄÄTTYNYT: Mediakasvatus ja monilukutaito varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa -online, 5 op (syksy 2020)

Kenelle?

Koulutus on suunnattu työssä oleville varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen opettajille.

Mitä?

Koulutuksen tavoitteena on
•    tutustua mediakulttuuriin ja mediakasvatukseen
•    perehtyä lapsille tuotettuun mediaan, lasten tuottamaan mediaan sekä medioissa tuotettuihin lapsuuksiin
•    pohtia mediasuhteita lasten sosiaalisissa suhteissa ja leikissä sekä kasvattajan näkökulmasta
•    kehittää monilukutaitoa pedagogiikkana.

Miten?

Koulutus toteutetaan valtakunnallisena verkkokurssina Moodlessa. Koulutuksessa ei ole lähitapaamisia. Opinnot koostuvat verkkovideopuheenvuoroista, erilaisiin materiaaleihin perehtymisestä sekä omaan työhön sovellettavista tehtävistä. Osallistujia ohjataan verkossa koko koulutuksen ajan. Kouluttajana toimii KT Pekka Mertala ja verkkotuutorina LTO Hennika Tervonen.

Koulutuksen rakenne ja aikataulu (7 viikkoa):

31.8. - 6.9. Valmistautuminen opintojaksolle, 1 vko

7.9. - 13.9. Orientaatioviikko, 1 vko
- sisältää aloituswebinaarin ke 9.9. klo 17-18.30

14.9. - 27.9. Sisältöjakso I, 2 vkoa

28.9. - 11.10. Sisältöjakso II, 2 vkoa

12.10. - 18.10. Palauteviikko, 1 vko
- sisältää lopetuswebinaarin ke 14.10. klo 17-18.30

Koulutuksen rahoittaa Opetushallitus. Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Koulutus on osa Varhaiskasvatus digitalisoituvassa maailmassa -täydennyskoulutushanketta, jossa toteutetaan seuraavat koulutusosiot:
Digitaalinen teknologiakasvatus varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa, 5 op, kevät 2020
Teknologiatuettu oppiminen varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa, 5 op, syksy 2020