University of Oulu, 2016

KÄYNNISSÄ: Kokeile ja kehitä - pedagogiikkapäivitys vapaaseen sivistystyöhön -online, 10 op

Toteutusajankohta: 21.1. -15.5.2019
Toteutusmuoto: Valtakunnallinen verkkokoulutus, ei lähitapaamisia
Toteutuspaikka: -
Osallistujamäärä: 25
Hinta: Osallistujille ilmainen
Yhteyshenkilö: Tarja Tervola, Virpi Pietikäinen
Ilmoittautuminen:

Ilmoittautuminen  15.12.2018 mennessä. Osallistujat otetaan koulutukseen ilmoittautumisjärjestyksessä.

Kenelle?

Vapaan sivistystyön opetushenkilöstö

Miksi?

Tavoitteena on:

  • vahvistaa vapaan sivistystyön opettajien aikuispedagogista osaamista
  • lisätä opettajien valmiuksia ja välineitä aikuisten oppimisen tukemiseen ja oppijoiden osallistavan ja aktiivisen roolin vahvistamiseen ohjauksessa, opetuksen suunnittelussa ja toteuttamisessa 
  • antaa osallistujille käytännön kokemuksia digitaalisten välineiden hyödyntämisestä opetuksessa, oman työn ja osaamisen kehittämisessä sekä verkostoitumisen välineenä.

 

Mitä ja miten?

Kurssin sisällöt ja aikataulu:

  • Orientaatio 21.- 27.1. (1vk)
  •  Aikuinen oppijana 28.1 - 17.2.  (3vk)
  •  Aikuisen oppimisen ohjaus 18.2.-10.3. (3 vk)
  •  Minä opettajana 11.3.- 31.3. (3vk)
  •  Digitaaliset välineet ja resurssit 1.4 - 28.4. (4vk)
  •  Kehittämistehtävien esittelyt ja palaute 29.4.- 15.5. (2,5 vk)

Kurssi toteutetaan Moodle-ympäristössä, mutta koulutuksessa hyödynnetään myös muita, ilmaisia ja helposti käyttöön otettavia, verkon työkaluja ja palveluja. Kurssi sisältää verkkovideoluentoja, vuorovaikutteista ja ohjattua verkkotyöskentelyä sekä osallistujien työhön sidottuja, soveltavia tehtäviä.

Huom! Oman opetuksen kehittämistehtävä kestää koko koulutuksen ajan ja sitä työstetään blogi-alustalla. Kehittämistehtävät esitellään reaaliaikaisessa verkkokokouksessa.

Tarvittavat laitteet

 

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

 

Kurssin rahoittaa OPH
   

Viimeksi päivitetty: 8.2.2019