Opetus- ja kasvatusalan koulutuksista sanottua

”Hyvin suunniteltu verkkokurssi, laadukkailla materiaaleilla. Verkko-opiskelu on mielekästä, koska se ei ole aikaan ja paikkaan sidoksissa.”

”Olen yllättynyt, että voitin omat ennakkoluuloni verkkoympäristöä kohtaan ja todennut sen itselleni sopivaksi.”

”Opin paljon uutta, kurssimateriaali oli ajantasaista ja osaa hyödynsin omassa opetuksessani jo kurssin aikana.”

"Tosi hyvin suunniteltu kokonaisuus. Sain enemmän mitä osasin odottaa. Oppimistehtävien tekeminen oli rentoa ja mielekästä eikä kuormittanut töiden tekemisen ohella. Käytännönläheistä, hyödyllistä pohdintaa. Ryhmä oli ihan huippu!"

 

Käynnissä olevat koulutukset

Koulutusten yhteyshenkilö
6.6.2018

Satu Soila

P. 029 448 7360

satu.soila@oulu.fi