Kielen toiminnallinen oppiminen ja opetus, 5 op

Kenelle:  

Koulutus on tarkoitettu kieltenopettajille ja luokanopettajille, jotka opettavat tai tulevat opettamaan ruotsia alakoulussa. Koulutus soveltuu myös alakoulun muiden vieraiden kielten opettajille. Koulutuksessa käytettävät esimerkit ovat ruotsin kielestä.

Koulutuksen tavoitteet ja sisältö:

Koulutuksessa keskitytään oppimisympäristöjen, opetusmenetelmien ja -välineiden monipuoliseen hallintaan ja kehittämiseen kielen opetuksessa ja oppimisessa alakouluissa. Toiminnallisuus ja leikillisyys edistävät myönteisen asenteen ja motivaation kehittymistä kielen opiskelussa. Osio sisältää viisi lähipäivää, verkko-opiskelua itsenäisesti ja ryhmissä sekä etätehtäviä.

Kurssilla hyödynnetään Moodle-ympäristöä. Kouluttajana toimii Oulun yliopiston ruotsin kielen yliopisto-opettaja Marja-Leena Kivelä.

Lähiopetuspäivät:
la 15.9.2018 klo 10.00 - 15.30, sali AT122
pe 5.10.2018 klo 15.00 - 19, sali AT122
la 6.10.2018 klo 10.00 - 15.30, sali AT122
la 10.11.2018 klo 10.00 - 15.30, sali AT122
pe 30.11.2018 klo 15.00 - 19, sali AT122

Käyntiosoite: Erkki Koiso-Kanttilan katu 3, Linnanmaa, Oulun yliopisto

Koulutus on osa ruotsin kielen täydennyskoulutusten sarjaa, jossa on järjestetty seuraavat kurssit:

  • Ruotsin kielen kertauskurssi (3 op), syksy 2017
  • Kulttuurin ja kirjallisuuden hyödyntäminen ruotsin kielen oppimisessa (3 op), kevät 2018
  • Monimediainen kielen opetus alakoulussa (2 op),  kevät 2018

Koulutukset eivät anna pätevyyttä ruotsin aineenopetukseen.
Lue lisää ruotsin kielen opiskelusta Oulun yliopistossa http://www.oulu.fi/svenska/

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

 

Koulutuksen rahoittaa OPH