University of Oulu, 2016

Monilukutaito ja kielitietoisuus koulun toiminnassa -online 6 op

Kenelle:           

Koulutus on tarkoitettu esi-, perus- ja lukio-opetuksen opetushenkilöstölle.

Koulutuksen tavoitteet ja sisältö:

Koulutuksessa avataan ja pohditaan monipuolisesti monilukutaitoa ja kielitietoisuutta: mitä uutta ne tuovat kouluun, opetukseen ja oppimiseen sekä sitä, mitä opettajan kehittymis- ja osaamistarpeita ne nostavat esiin. Monilukutaitoa ja kielitietoisuutta tarkastellaan eri oppiaineiden kohdalla sekä erilaisissa informaatioympäristöissä.

Tavoitteet:

  • ymmärtää multimodaalisten tekstien luovia ja sosiaalisia ulottuvuuksia
  • tutustua uusiin kirjoitustaitoihin erityisesti osallisuuden ja aktiivisen kansalaisuuden näkökulmasta
  • pohtia monikielisyyttä ja sen hyödyntämistä osana koulutyötä
  • ymmärtää kielen merkityksen oppimisessa ja yhteiskuntaan osallistumisessa
  • kehittää omaa monilukutaitoaan ja kielitietoisuuttaan ja saada välineitä niiden huomioimiseen ja soveltamiseen työssä.

Kurssilla hyödynnetään Moodle-ympäristöä sekä muita verkon yhteisöllisiä välineitä ja palveluja. Kurssi sisältää verkkovideoluentoja, vuorovaikutteista ja ohjattua verkkotyöskentelyä sekä osallistujien työhön sidottuja soveltavia tehtäviä.

 

Aikataulu ja sisältöteemat:

 8. - 14.10. Orientoitumista opiskeluun ja monilukutaitoon

15.10. - 4.11. Koulumaailma ja monilukutaito

5. - 18.11. Uusi kirjoittaminen

19.11. - 9.12. Monikielisyys ja kielitietoisuus

19.11. - 9.12. Yhteenveto: kokoava tehtävä ja itsearviointi (rinnakkain edellisen jakson kanssa)

 

Tarvittavat laitteet

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

 

Koulutuksen rahoittaa OPH