Taitoja ja työkaluja opettajan digiosaamiseen -online, 6 op

Kenelle?         

Koulutus on suunnattu esi-, perus- ja lukio-opetuksen opetushenkilöstölle. Koulutus soveltuu niin aloittelijoille kuin edistyneemmillekin: koulutuksen alussa kartoitetaan kunkin osallistujan osaamista koulutuksen teemoista ja osallistuja voi valintojensa mukaan keskittyä kehittämään omia osaamiskapeikkojaan.

Mitä?

 

Koulutuksessa käsitellään tämän hetken keskeisiä opetuksen digitalisaation teemoja sekä niihin liittyviä välineitä ja sovelluksia. Joustavassa ja ohjatussa 6 opintopisteen laajuisessa verkkokoulutuksessa osallistuja valitsee opiskeltavaksi kolme 2 op:n laajuista sisältöosiota tarpeidensa ja osaamistasonsa mukaan. Opiskelijoiden itsenäistä työskentelyä tuetaan tutoroinnilla. Koulutukseen sisältyy myös teemawebinaareja, joissa käsitellään ajankohtaisia, tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöön liittyviä aiheita.

Osiot (á 2 op):


1) Digitaalisuus ja pedagogiikka 

2) Digitaalisen sisällön käyttö ja tuottaminen

3) Tekijänoikeudet ja lisenssit  

4) Turvallisesti verkossa  

5) Mobiililaitteet, Appsit sekä Web-sovellukset 

6) Tiedonhaku ja tietoresurssit 

7) Sosiaalinen media vuorovaikutuksessa ja resurssina  

8) Ohjelmoinnin ja ohjelmallisen ajattelun perusteita

9) Digitaalisen videon tekeminen  

10) Media- ja kuvanlukutaito

11) Graafinen ohjelmointi  

12) TVT oppimisen jakoulunkäynnin tuessa 

13) Pilvipalveluiden mahdollisuudet opetuksessa.

Koulutuksen lopuksi osallistuja antaa palauteen ja reflektoi oppimaansa.

 

Palautetta kevään 2018 kurssitoteutuksesta:

 

"Olen hehkuttanut kurssia työyhteisössäni ja jakanut ahkerasti oppimaani. Kurssin vaikutus on siis monikertaistunut :)"

"Aivan loistava kokonaisuus - niin sisältöjen kuin toteutuksen puolesta! Pakotti hyvällä tavalla tutustumaan asioihin todella perusteellisesti, mikä johti väkisin siihen, että kurssin teemat pyörivät mielessä ja näin vaikutus omaan arkityöhön alkoi myös heti."

"Koulutuspaketti oli mahtava kokonaisuus ja se toi draivia omaan työhön, työssäjaksamiseen ja opettajuuden kehittämiseen."

 

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Koulutuksen rahoittaa OPH