Teija Mikkilä

Teija Mikkilä

Työskentelen opetus- ja kasvatusalan täydennyskoulutuksissa suunnittelijana. Tehtäviini kuuluvat täydennyskoulutusten suunnittelu, toteutus ja kehittäminen yhteistyössä kollegoiden, asiantuntijoiden, sidosryhmien sekä täydennyskoulutettavien kanssa. Myös rahoitusten haku ja projektihallinnointi ovat osa työtäni. Parasta työssäni ovat monipuolinen työnkuva, kokemusten jakaminen ja oppimisen oivallukset.

Varmistan yhteistyössä sidosryhmien kanssa, että täydennyskoulutuksemme vastaavat työelämän tarpeisiin ja tarjoavat mahdollisuuksia laajentaa ja syventää osaamista. Koen onnistuneeni työssäni, kun osallistuja on tyytyväinen koulutukseen ja tuo esille oppimistaan.

Minulta saat tietoa opetus- ja kasvatusalan täydennyskoulutusten toteuttamiseen liittyvistä asioista.

 

Teija on koulutukseltaan filosofian maisteri ja aineenopettaja, joka on opiskellut pääaineenaan maantiedettä Oulussa ja Strasbourgissa (FM, D.E.A.). Teija on kokenut opettajien täydennyskoulutusten suunnittelija ja pedagoginen asiantuntija, joka on työskennellyt monipuolisissa tehtävissä opetus- ja kasvatusalalla perusopetuksessa, lukiossa ja korkeakoulussa vuodesta 2002.

Viimeksi päivitetty: 5.9.2018