Antti Peltonen

Antti Peltonen

P. 029 448 7322

antti.peltonen@oulu.fi

Työni täydennyskoulutushankkeissa on hyvä paikka kehittää ja toteuttaa aikuiskoulutuksen verkko-opetusta. Koulutusten sisältöjen puitteissa koulutan ja tutoroin oppimisen digitalisaatioon ja pedagogiikkaan liittyvissä teemoissa, mutta toimin myös laajemmin verkko-oppimisen ja oppimisympäristöjen suunnittelussa ja teknisessä toteutuksessa., kuten oppimisympäristöjen, videotuotannon sekä erilaisten opetuksen sovellusten käytössä.

Toteutan -yhdessä kollegojen ja asiantuntijoiden kanssa- pedagogisesti järkevästi toimivia, laadukkaita ja teknisesti selkeitä täydennyskoulutuksia valtakunnallisille ja joskus myös kansainvälisille osallistujille.

Täydennyskoulutuksessa osallistuja hyödyntää aiemmin oppimaansa. Mielestäni hienoimpia onnistumisia työssäni ovat tilanteet, jossa uusi tutkimustieto ja aiempi kokemus täydentävät toisiaan ja osallistujan käytännön toiminta uudistuu. Kaikki pedagoginen ja tekninen toiminta rakennetaan tukemaan tätä tavoitetta.


Ota yhteyttä, jos tarvitset opetuksen, oppimisen ja digitalisaation yhdistämistä. Pitkä kokemukseni erilaisista koulutushankkeista ja oppimisympäristöistä on tuonut monisaamista, joka voi auttaa myös sinua digitalisaation haasteissa.

 

Antilla on pitkä kokemus tietotekniikan käytöstä opetuksessa kansallisissa ja kansainvälisissä hankkeissa yliopistossa ja aikuiskoulutuksessa. Erilaiset projektit ovat tuoneet osaamista ja perspektiiviä, jota nopeasti kehittyvä opetuksen digitalisaatio vaatii. Taustalla olevat opettajan/kasvatustieteen (KM) ja koulutusteknologian opinnot sekä yleinen kiinnostus teknologian hyödyntämiseen tekevät Antista opetuksen digitalisaation moniosaajan.

Viimeksi päivitetty: 5.9.2018