University of Oulu, 2016

TÄYNNÄ: Lapsen psyykkinen jaksaminen ja itsesäätelytaidot, 5 op

Kenelle?

Kohderyhmänä ovat varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen henkilöstö.

Mitä ja miten?

Koulutus sisältää neljä lähipäivää ja vertaistyöskentelyä. Asioita käsitellään prosessiohjauksessa oman työn seminaarin periaatteilla.

Tavoitteena on

- kehittää osallistujan valmiuksia vahvistaa lapsen hyvinvoinnin pilareita ja tunnistaa pahoinvoinnin merkkejä sekä
- antaa eväitä kodin ja päiväkodin/koulun kasvatuskumppanuuden kehittämiseen.

Koulutuksen aikataulu ja sisällöt

Keskiviikko 21.8. klo 9-15

- Varhainen puuttuminen
- Lapsen psyykkinen jaksaminen ja hyvinvointi

Torstai 5.9. klo 9-15

- Lapsen itsesäätelytaitojen tukeminen ja vahvistuminen
- Tunne-elämän taidot ja niiden tunnistaminen
- Esi- ja perusopetuksen nivelvaiheen tiedonsiirto - käytännön työtapoja ja keinoja

Tiistai 17.9. klo 9-15

- Perheen voimavarat, kodin ja koulun kasvatuskumppanuus

Torstai 3.10. klo 9-15

- Riskikäyttäytymisen ennaltaehkäisy

 

Kouluttajina toimivat Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri Tervaväylän ohjaava opettaja Anna-Kaisa Sipilä, erityisluokanopettaja Miia Kareisto, konsultoiva ohjaaja Riikka Pesonen sekä psykologi Ulla Pakanen-Wallin.

 

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

 

Koulutuksen rahoittaa OPH.