TÄYNNÄ: Laaja-alainen tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen varhaiskasvatuksessa, 4 op (syksy 2019)

Kenelle?

Koulutus on suunnattu varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen opettajille.

Mitä ja miten?

Koulutuksen sisältöteemat:

  • Tieto- ja viestintätekniikka (TVT) arjen teknologiana: TVT:n tunnistaminen ja ymmärtäminen osana arkea ja ympäristöä.
  • Teknologia, taide ja luova toiminta: Teknologia luovassa toiminnassa ja uuden teknologian luominen.
  • Oppimisen dokumentointi ja näkyväksi tekeminen.

Koulutuksessa kolme työpajatyyppistä lähipäivää, jotka sisältävät asiantuntija-alustuksia ja ryhmätehtäviä. Koulutuksen materiaalit ja osallistujien työssä toteuttamat oppimistehtävät jaetaan Moodle-verkkoympäristössä. Kouluttajina toimivat toimii KT, Lto Pekka Mertala ja Lo Topias Uusitalo.  Työpajatyöskentelyssä hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan osallistujien omia laitteita (älypuhelin, tabletti, kannettava tietokone).

Palautetta kevään 2019 koulutuksesta:

Käytännönläheinen, sai omaan työhön heti käyttöön hyviä juttuja! Kaikin puolin hyvä koulutus

Avaa todella hyvin, mitä kaikkea tvt lasten kanssa voikaan olla

Opettaja oli loistava, paljon tietoa, opetti selkeästi. Paljon tuli uutta tietoa ja uutta innostusta työhön. Vastasi odotuksia.


Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Koulutuksen rahoittaa OPH